หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก(พสบ.28)มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรตามมาตราการป้องกันโควิด

หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก(พสบ.28)มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรตามมาตราการป้องกันโควิด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกโดยหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารมอบหมายให้พันเอก ธรณัส บำรุงกิจ รองประธาน พสบ.รุ่นที่ 28 เป็นผู้แทนในการมอบ หน้ากากอนามัย , เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและชุดตรวจ ATK ถวายแด่ พระมหาธรรมทส ขนติพโล ( พระอาจารย์แก้ว ) เจ้าอาวาสวัดตะโก พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 55 รูป ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนปริยัติธรรมสำหรับพระภิษุสงฆ์และสามเณร ณ วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts