สุภิญกัลย์ พร้อม คณะฯกมธฯท่องเที่ยว สภาผู้แทนฯ ถึงแม่ฮ่องสอนแล้ว ไร้เงาผู้ว่าฯ

สุภิญกัลย์ พร้อม คณะฯกมธฯท่องเที่ยว สภาผู้แทนฯ ถึงแม่ฮ่องสอนแล้ว ไร้เงาผู้ว่าฯ

วันที่ 22พฤษภาคม 2565 เวลา 1030 น. เมื่อวันที่ 20 -21 พค.ที่ผ่านมา ณ. ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎรฯ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารหลายหน่วยงานของจังหวัด ว่าด้วยปัญหาต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียงที่ถูกไฟไหม้ และเกาะกลางถนนที่อันตรายแก่ชาวบ้าน ปัญหาถนนขาดและพังที่อำเภอแม่ลาน้อย และปัญหาไฟฟ้าดับเป็นประจำ และอีกหลายปัญหาที่ถูกสะสมมานาน แต่ไม่ได้รับการแก้ไข และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง โดยมีนางสิรินทร รามสูตร ประธานอนุกรรมาธิการฯ และนายนัทที ถิ่นสาคู รองประธานอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานในที่ประชุม และเป็นที่น่าสังเกตุว่าการในการประชุมครั้งนี้กลับไม่เห็นผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงเข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่จากการตรวจสอบพบว่าติดภาระกิจเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากพายุเข้าและน้ำป่าไหลบาก ดินถล่มจนถนนขาด และท่วมไปถึงเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก แต่ที่ไม่มาชี้แจงและไม่มีคำอธิบายคือ นายกฯ อบจ.แม่ฮ่องสอน นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นอกจากไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆแล้ว ยังไม่มาตอบคำถาม-ชี้แจงใดๆ มีเพียงรองผู้ว่าราชการจังหวัด ( นาย ประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ) ที่เข้าร่วมประชุมแทนผู้ว่าฯ อีกทั้งสามารถชี้แจงและสั่งการช่วยเหลือชาวบ้านของ จ.แม่ฮ่องสอน ได้ดีเป็นอย่างมาก จากนั้นทางคณะฯได้ไปตรวจเยี่ยม ”สะพานข้าว” ซึ่งเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่ ต.ผาบ่อง ซึ่งทางคณะฯได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากนายอมร ศรีตระกูล (กำนันมอญ) ซึ่งเป็นกำนันประจำตำบลผาบ่อง จากนั้นได้กล่าวบรรยายถึงความเป็นมาของชุมชน ซึ่งเป็นวิถีชิวิตของชาวบ้าน อีกทั้งมีการออกร้านแสดงสินค้าของชุมชนแก่ชาวคณะให้ได้เยี่ยมชม ยังความประทับใจเป็นอย่างมาก ส่วนที่พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง ได้มีประชาชน , ชาวบ้าน และส่วนราชการต่างๆเป็นจำนวนมาก มารอให้ต้อนรับทางคณะกรรมาธิการฯ โดยมีนาย สังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง มารอให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการประชุม ต่อนางสิรินทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ และนายนัทที รองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ รวมทั้งชาวคณะฯ จากนั้น ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิชย์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ร่วมซักถามนายอำเภอแม่สะเรียง ถึงปัญหาต่างๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งที่สามารถแก้ได้ทันที กลับได้รับคำตอบว่า ”ได้คิดไว้ในใจแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ” ยังความไม่พอใจเป็นอย่างมากแก่ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งทางคณะฯ จะรายงานและส่งข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆของชาวแม่ฮ่องสอน ไปยังคณะกรรมการ ปปช. เพื่อให้ชี้มูลความผิดตามแต่กรณี ของผู้รับผิดชอบนั้นๆ ขณะที่เช้าวันที่ 22 พค.ได้มีชาวบ้านจำนวนมากได้ตามไปที่โรงเเรมบ้านผึ้ง แม่สะเรียง เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนาง สิรินทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯอย่างต่อเนื่อง ว่าด้วยปัญหาและเล่าเรื่องลึกๆต่างๆให้นาง สิรินทร ได้รับทราบ ส่วนกรณีที่มีชาวบ้านแจ้งและมอบหลักฐานมาที่ส่วนกลางว่ามีพระสงฆ์บางรูปในอำเภอแม่สะเรียงประพฤติตนไม่เหมาะสมในหลายๆเรื่อง อาทิ ทานข้าวเย็น เป็นประจำและมีพฤติกรรมทางเพศ นั้นจะมอบให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยด่วน !

Related posts