นครราชสีมา-ชมรมศิษย์ช่างยนต์เทคนิคโคราช ร่วมกับเพื่อนอาสา จัดกิจกรรม”โครงการเพื่อนอาสาปันสุข”ที่โรงเรียนบ้านปากดง ชัยภูมิ

นครราชสีมา-ชมรมศิษย์ช่างยนต์เทคนิคโคราช ร่วมกับเพื่อนอาสา จัดกิจกรรม”โครงการเพื่อนอาสาปันสุข”ที่โรงเรียนบ้านปากดง ชัยภูมิ

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.ที่โรงเรียนบ้านปากดง ตำบลวังตะเฒ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ดร.สมเกียรติ คงกะพี้ ประธานจัดงาน พร้อมด้วยชมรมศิษย์ช่างยนต์เทคนิิคโคราช และเพื่อนอาสา ร่วมจัดกิจกรรมปันสุข”โครงการเพื่อนอาสาปันสุข”ที่โรงเรียนบ้านปากดง ชัยภูมิ โดยได้มอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับนักเรียนบ้านปากดง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมดีดีแบ่งปัน/ช่วยเหลือน้องๆให้กับ โรงเรียนบ้านปากดง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบสิ่งของให้ใช้ในการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน ด้อยโอกาส แต่เรียนดี ในโรงเรียนในท้องที่ห่างไกล เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสิ่งของขาดแคลน มอบให้กับโรงเรียน เด็กนักเรียนมีโอกาสทางการศึกษา ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กนักเรียน และครอบครัวที่มีฐานะยากจน เด็กนักเรียนจะได้เติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

ดร.สมเกียรติ คงกะพี้ ได้พูดถึงการจัดกิจกรรม”โครงการเพื่อนอาสาปันสุข” ในครั้งนี้ เป็นการ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน,กีฬา,และอื่นๆ เรียนรู้สู่เด็กนักเรียนเพื่อเป็นการต่อยอดและขอขอบคุณเพื่อนอาสาทุกท่าน ที่ได้ร่วมปันสุขให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้ ส่วนของ โรงเรียนบ้านปากดง ตำบลวังตะเฒ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนในท้องที่ห่างไกล มีครู2คน นักเรียน30คน

ส่วนท่านใดสนใจที่จะร่วมกิจกรรมในครัั้งต่อไปสามารถติดต่อได้ที่ 083-129-8596 ดร.สมเกียรติ คงกะพี้ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

 

อำนาจ อภัยภักดี /ข่าวภาพ/นครราชสีมา

Related posts