ชุมพร – มณฑลทหารบกที่ 44 จัดพิธีรับ- ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/63

ชุมพร – มณฑลทหารบกที่ 44 จัดพิธีรับ- ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/63

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา08.30 น. พลตรี พรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นประธานเปิดพิธีรับ- ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/63 โดย ร.อ.อนุสรณ์ อ่อนน้อมเป็นผู้ควบคุมแถวได้นำทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการ แผนกทหารบก แผนกทหารเรือ และแผนกทหารอากาศ ผลัดที่ 1 ประจำปี2563 มากระทำพิธีรับ – ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ มีจำนวนยอด 426 นาย[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=fUhFdosT2JQ[/embedyt]

พ.ต. สุชาติ นิลประดับ นตพ.มทบ.44 รักษาราชการแทน หน.ฝ.สรรพกำลัง มทบ.44 ขออนุญาตกล่าวรายงานเพื่อกรุณาทราบ ดังนี้ กองทัพภาคที่ 4 โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ เลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำพุทธศักราช 2563 ให้มาทำการตรวจเลือกในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563  และจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผลการดำเนินการตรวจเลือกฯ มีทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราช ทหารกองประจำการ ในวันที่ 1 กันยายน 2563แบ่งเป็น 3 แผนก คือ แผนกทหารบก ผลัดที่1, แผนกทหารเรือ ผลัดที่ 1 และแผนกทหารอากาศ ผลัดที่ 1 รวมทั้งสิ้น จำนวน537 นาย ทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ แผนกทหารบก จะรับราชการในเขตพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 44 จำนวน 272 นาย ส่งตัวไปรับราชการในเขตพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 46 จำนวน 119 นาย แผนกทหารเรือ จำนวน 43 นาย มีเจ้าหน้าที่ฝายรับคนของกองทัพเรือ จากกรมกำลังพลทหารเรือมารับนำตัวไปส่ง ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แผนกทหารอากาศ จำนวน 103 นาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับคนของกองทัพอากาศจากกองบิน 56 มารับ นำตัวไปส่งเข้ารับราชการ ณ กองบิน 56 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานอกจากนี้ มณฑลทหารบกที่ 44  ยังได้รับทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้ เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ แผนกทหารบก มาจากมณฑลทหารบกที่ 45 จำนวน 118 นาย จะเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้ในช่วงบ่ายของวันนี้ และรับมาจาก มณฑลทหารบกที่ 46 จำนวน 54 นาย ซึ่งจะเดินทางมาถึง สถานที่แห่งนี้ในช่วงค่ำของวันนี้ นี้เจ้าหน้าที่จากหน่วยสัสดีอำเภอต่างๆ ของจังหวัดชุมพร ได้นำตัวทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในวันที่ 1กันยายน 2563 ทั้งแผนกทหารบก แผนกทหารเรือ และแผนกทหารอากาศ พร้อมด้วยเอกสารส่งคนเข้ากองประจำการ มาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับคนของ มณฑลทหารบกที่ 44 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับ -ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ของจังหวัดระนอง ดำเนินการที่บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญ และกำลังใจ แก่ทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ารับ ทหารกองประจำการ จึงขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณากล่าว มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ ในการรับราชการเป็นทหารกองประจำการ พบปะผู้ปกครอง ญาติพี่น้องที่มาส่งบุตรหลาน และกล่าวเปิดการดำเนินกรรมวิธีรับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ต่อไป

พลตรี พรชัย อินทนู กล่าว ขอต้อนรับน้องๆทหารกองเกินที่ถูกข้ากองประจำการ และผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน ข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง กระผมขอเรียนแก่ทุกท่านว่า การเข้ามาเป็นทหารกองประจำการเพื่อรับใช้ชาติ ถือว่าเป็นผู้ที่มีเกียติอย่างยิ่ง เป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูง ประเทศชาติจะดำรงอยู่ ไม่ได้หากขาดซึ่งสถาบันทหาร ขอให้น้องๆที่เข้ามาเป็นทหารใหม่ และผู้ปกครองจงภูมิใจ ที่มีโอกาสเข้ามาเป็นทหาร เพื่อรับใช้ชาติ ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใดๆ ของหน่วย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยรบ หรือหน่วยสนับสนุน ทุกคนมีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น นโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง โดยเฉพาะนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ท่านได้กรุณาเน้นย้ำ ให้ทหารทุกหน่วย ได้ปกครองบังคับบัญชาบุตรหลานของท่าน อย่างพี่ปกครองน้อง การฝึกต้องเป็นไปตามกรอบระเบียบแบบธรรมเนียมทหาร การดูแล เอาใจใส่เมื่อมีการเจ็บป่วย ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะดูแลไม่ทอดทิ้ง ขอเรียน ผู้ปกครองและญาติพี่น้องให้ความไว้วางใจได้ในเรื่องยาเสพติด ท่านผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายให้ค่ายทหารปลอดจากยาเสพติด ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะช่วยสอดส่อง ดูแลบุตรหลานของทน ที่มาเป็นทหารกองประจำการ ให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด วันนี้ กระผมได้เรียนเชิญผู้บังคับหน่วยที่อยู่ภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งรับบุตร หลานของท่าน เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ มาร่วมในพิธีด้วยแล้ว สำหรับน้องๆ ทหารกองกินที่ถูกเขกองประจำการ เข้ามาเป็นทหารใหม่ในห้วงการฝึกก็ขอให้พยายามฝึกศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมจกครูฝึก เรื่องที่ไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็ขอให้ สอบถามครูฝึก ผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา บางคนอาจมีโอกาสเจริญเติบโต ในเส้นทางของการรับราชการทหา โดยการสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนนักเรียนนายสิบ ทหารบก โรงเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนจ่าทหารอากาศ หรือเข้ารับราชการตามนโยบายที่ รับจากทหารกองหนุน ซึ่งรับราชการในกองประจำการจนครบกำหนดปลด อีกทั้งหน่วย ทหารยังได้สนับสนุนส่งเสริม ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะฝึกวิชาชีพ ให้ฝึกวิชาชีพที่ตน มีความถนัด เพื่อเพิ่มทักษะความในการประกอบอาชีพหลังจากปลดจากกองประจำการกลับไปยังภูมิลำเนาของตนแล้ว นอกจากนี้กองทัพบกยังมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่มีคุณวุฒิ ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ได้รับวุฒิการศึกษาสูงขึ้น โดยสมัครเข้ารับการศึกษา ต่อตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มณฑลทหารบกที่ 44 วันนี้ได้จัดกิจกรรมเปิดหน่วยฝึก เพื่อต้อนรับญาติทหารใหม่ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้เรียกชื่อทหารใหม่เพื่อแยกหน่วยเรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง สามารถที่จะเข้าร่วมสังเกตการณ์กรรมวิธีรับทหารใหม่ และเยี่ยมชมอาคาร สถานที่ต่างๆ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ เช่น โรงนอน โรงเลี้ยง และห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและชี้แจ โดยได้จัดรถสำหรับรับ-ส่ง ผู้ปกครอง ญาติพี่น้องของทหารใหม่ในการไปเยี่ยมชมหน่วยฝึกทหารใหม่ของมณฑลทหารบกที่ 44 ด้วยและในการเดินทางกลับ ก็ขอให้เดินทางกลับภูลำเนาด้วยความปลอดภัย มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ยินดีต้อนรับทุกทนเสมอ หากก่นมาเยี่ยมบุตรหลานของท่านในโอกาสต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

Related posts