#แม่ฮ่องสอน# ชาวบ้านร้องขอ”สุภิญกัลย์” อยากเห็นไฟฟ้าก่อนตาย

#แม่ฮ่องสอน# ชาวบ้านร้องขอ”สุภิญกัลย์” อยากเห็นไฟฟ้าก่อนตาย

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 จากกรณีที่ นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิชย์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นาย ไพโรจน์ ภัทรพาณิชย์กุล อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในนามคณะทำงานฯ ลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ในตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย โดยมีปลัดอำเภอสบเมยและกำนันและผู้ใหญ่กับชาวบ้านจำนวนกว่า 300 คน ผู้นำและชาวบ้านทุกคนให้ความสนใจและต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก โดยชาวบ้านทุกคนร้องขอฝากเรื่องถึงนางสุภิญกัลย์ ( แม่เลี้ยงผึ้ง ) ว่ากว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้และก่อนตายอยากเห็นไฟฟ้าสักครั้ง โดยนางสุภิลกัลย์ได้ต่อสายโทรคุยกับชาวบ้านและรับปากว่าจะดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด และหากชาวบ้านท่านใดมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆขอให้มาฝากเรื่องไว้ได้ที่โรงแรมบ้านผึ้ง แม่สะเรียง หรือจะฝากเรื่องไว้ที่คณะทำงานฯ( นายไพโรจน์)ก็ได้แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องจะสะดวก และทุกปัญหาของพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนทุกคนจะได้รับการเยียวยาและแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

Related posts