ตาก-เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ที่ตำบลแม่ปะ

ตาก-เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ที่ตำบลแม่ปะ

ที่บริเวณบ้านเลขที่ 214 หมู่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ร่วมให้การต้อนรับ นางจิณณารัตน์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะ ที่ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอแม่สอด จำนวน 1 ราย คือ ด.ช.ศุภโชค นนทการ อายุ 14 ปี ตามที่สภากาชาดไทยแจ้งว่ากองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่จังหวัดตากทางสภากาชาดไทย จึงขอความอนุเคราะห์จากเหล่ากาชาดจังหวัดตากร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ออกเยี่ยมตามคำแนะนำและแนะแนวทางในการพิจารณาดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อรายงานสภากาชาดไทย ต่อไป

///////////////////

ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

 

Related posts