จันทบุรี-จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

จันทบุรี-จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ภายในห้องประชุมทับทิมสยาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (รักษาราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี) เป็นตัวแทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มให้แก่เด็กพิการในจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการเข้าร่วมรับทุน 102 ทุน
สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับ เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท ที่มีฐานะยากจน ในปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้ปกครองได้นำพาบุตรหลานพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
ในการนี้ นายกมล บุญจันทร์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี(ทางการเคลื่อนไหว) ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ด้วย ในฐานะผู้นำของคนพิการ ในจังหวัดจันทบุรี มีความปลื้มปิติยินดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ได้รับพระเมตตา

Related posts