ชุมพร – เอาจริงยกรถจอดแช่จองที่จอดจัดระเบียบร้านค้าหลังตลาดสดชุมพร

ชุมพร – เอาจริงยกรถจอดแช่จองที่จอดจัดระเบียบร้านค้าหลังตลาดสดชุมพร

แผงลอยซึ่งเป็นร้านจำหน่ายดอกไม้สด บริเวณหลังตลาดสดชุมพร (หน้า 7 – Eleven)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายดุสิต ศักรกานต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ พร้อมกับ นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร  นายวัฐญากรณ์ บัวกิ่งรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร นางสาววินัสนันท์ วรรณ์ทอง ปลัดอำเภอเมืองชุมพร พ.ต.ท.สมชาย มากอำไพ สว.จร.สภ.เมืองชุมพร แก้ไขปัญหา กรณี ขอให้ดำเนินการจัดระเบียบร้านค้า แผงลอยซึ่งเป็นร้านจำหน่ายดอกไม้สด บริเวณหลังตลาดสดชุมพร (หน้า 7 – Eleven) เนื่องจากมีการจัดวางร้านค้า ล้ำออกมาบริเวณถนนสำหรับสัญจร และทางม้าลาย ซึ่งเป็นตัวอย่างให้ร้านค้าอื่น ๆ ตั้งแผงลอยล้ำออกมาบริเวณถนน จึงลงมาร่วมการดำเนินการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอยดังกล่าวให้เด็ดขาด พร้อมทั้งดำเนินการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย ทุกร้านบริเวณถนนหลังตลาดในวันนี้

นายดุสิต ศักรกานต์  กล่าว่า นายสมพร ปัจฉิมเพืชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร สั่งการให้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้า แผงลอยบริเวณหลังตลาดสดชุมพร (หน้า 7 – Eleven) เนื่องจากมีการจัดวางร้านค้า ล้ำออกมาบริเวณถนนสำหรับสัญจร และทางม้าลาย ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์จาก คุณจตุรวิทย์ สมบัติบริบูรณ์

นายศรีชัย วีระนรพานิช กล่าว่า ทางเทศบาลเมืองชุมพรจะดำเนินการตีเส้นกำหนดจุดผ่อนผันให้แม่ค้าจำหน่ายสินค้าตามแนวเขตที่กำหนดหากมีการรุกล้ำแนวเขตก็จะใช้กฎหมายบังคับใช้ต่อไป ในวันนี้ที่มีรถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้ที่จอดจำนวน 3 คัน ได้ทำตรวจยึดและยกไปเก็บที่ทำการของเทศกิจเมืองชุมพรเพื่อให้ประชาชนในพื้นทีเคารพกฎหมายของบ้านเมืองต่อไป

พ.ต.ท.สมชาย มากอำไพ เปิดเผยว่า ต่อจากนี้ตามคำสั่งของจังหวัดชุมพร ก็จะดำเนินการในส่วนของพื้นผิวถนนให้กับประชาชนได้ใช่ประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงาน

Related posts