ชุมพร – ร้องเรียนร้านรับซื้อยางพารา ที่ส่งกลิ่นเหม็นและปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ชุมพร – ร้องเรียนร้านรับซื้อยางพารา ที่ส่งกลิ่นเหม็นและปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ส.อ.ภูสิทธิ์ เหมือนพิมพ์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 2 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้ร้องเรียน ถึงศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าแซะ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ว่า ร้านรับซื้อยางพารา ป.วิโรจน์การยาง ได้ ส่งกลิ่นเหม็นและปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าแซะได้จัดการประชุม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ร้านรับซื้ยางส่งกลิ่นเหม็น และปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ขึ้นที่ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านนายาว ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมี นางสาวสุภาพร มุสิกสาร ปลัดอำเภอท่าแซะ นายสุพล สวัสดี กำนันตำบลหงษ์เจริญ นางจงดีคงกะเรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  นายอนุกูล พลวัชรินทร์ แทน สสอ. นายนพดลมีวรรณ ปลัดอบต. นายชยพล ภูนิคม นิติกร อบต.และได้เดินลงพื้นที่ตรวจสอบที่ ร้านรับซื้อยางพารา ป.วิโรจน์การยาง

ทุกฝ่ายได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฎว่า ทั้งสองฝ่าย ผู้ร้องและผู้ถูกร้องสามารถตกลงกันได้ โดยจะดำเนินการดังนี้ 1เรื่องกลิ่น ผู้ถูกร้องขอชี้แจงว่า จะรับซื้อยางแล้วจะนำไปจำหน่ายในวันต่อวัน เพื่อลดการมักหมมของกลิ่น และจะฉีดสารดับกลิ่น  2 เรื่องน้ำเสีย จะดำเนินการทำบ่อบำบัดน้ำเสีย และจะพัฒนาให้เป็นปุ๋ยและนำไปใช้ ทั้งข้อ1และ ข้อ2 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันนี้ (วันที่ 6 กรกฎาคม 2565) 3 น้ำเสียด้านที่ติดกับนายอนุรักษ์ เหมือนพิมพ์ ผู้ถูกร้องจะดำเนินแก้ไขบ่อบำบัดเดิมไม่ให้รั่วไหล และบริเวณด้านข้างดังกล่าว จะดำเนินการให้น้ำที่เกิดจากการรับซื้อยางไหลไปลงในบ่อบำบัดให้เรียบร้อย ซึ้งผู้ถูกร้องจะดำเนินให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนับแต่วันนี้(วันที่ 6 กรกฎาคม 2565)

จ.ส.อ.ภูสิทธิ์ เหมือนพิมพ์ เปิดเผยว่า ผมได้รับผลกระทบนี้มารวม 10 ปี ได้มีการพูดคุยกันแล้วทางร้านรับซื้อยางก็ได้ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว 2-3 ครั้งแต่ก็ไม่สามารถดำเดินการได้และปล่อยให้เกิดปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ ที่ส่งกลิ่นเหม็นและปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ครังนี้ผมขอดำเนินการร้องทุกข์เพื่อที่จะได้ยินถึงผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบได้ลงมาช่วยแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนธรรมดาบ้าง และขอความเมตรากรุณาจากสื่อทุกท่าน ข้อให้เป็นกระบอกเสียงให้ผมด้วยผมไม่ต้องการสภาพแวดล้อมอย่างนี้ ผมไม่ต้องการโรงงานผมอย่ากอยู่แบบสงบเงียบสบายๆแบบชาวบ้านธรรมดา

ธนากร โกศลเมธีรายงาน

Related posts