แม่ฮ่องสอน-ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอนยืนยันสามารถควบคุมการระบาดของโรค PRRS ได้ ย้ำพบสุกรตายไม่กิน ไม่ระบาดสู่คน (ชมคลิป)

แม่ฮ่องสอน-ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอนยืนยันสามารถควบคุมการระบาดของโรค PRRS ได้ ย้ำพบสุกรตายไม่กิน ไม่ระบาดสู่คน กำชับ ไม่ชำแหละเพราะทำให้เชื้อโรคกระจาย แจ้งเจ้าหน้าที่ฝังกลบทันที พร้อมรับเงินชดเชยตามระเบียบ

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=NEB25aChQEM[/embedyt]

นายสุชาติ มูลสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงสุกรของเกษตรกรในพื้นที่บ้านพะมอลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และ ยืนยันว่า เนื้อสุกรในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงที่วางจำหน่ายได้ผ่านขั้นตอนการตรวจและควบคุมโรคก่อนวางขายในท้องตลาด ขอให้ประชาชนสบายใจได้ ในส่วนของสถานการณ์ของโรค PRRS ขณะนี้ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการระบาดของโรค PRRS ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงได้แล้ว

และ ไม่มีการระบาดสู่มนุษย์แต่อย่างใด พื้นที่ที่พบโรค 2 หมู่บ้าน ของอำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอสบเมย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และ ได้ขอทำลายซากสุกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณ 30 ตัว โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยการสั่งกัก และ สั่งทำลาย พร้อมชดใช้การทำลายสัตว์เลี้ยงแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เจ้าของสัตว์ตามระเบียบ 75 %

โดยเบื้องต้นได้ทำการชดเชยเงินช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รอบแรกประมาณ 600,000 บาท แต่ยังคงมีเกษตรบางส่วนที่ขอเลี้ยงต่อ ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำลาย เนื่องจากราคาสุกรในท้องตลาดมีราคาที่สูง หากทางเกษตรกรต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าทำลายซ้ำในส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าดำเนินการให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทันที

ทั้งนี้ได้ทางปศุสัตว์ กำชับ เน้นย้ำผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น เพื่อบอกกล่าวกับชาวบ้าน กรณีสุกรตาย วห้ามนำซากสุกรไปประกอบอาหารอย่างเด็ดขาด ไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่ เนื่องจากเชื้อโรคมีความรุนแรงสูง อาจติดไปกับภาชนะที่รองรับสุกร น้ำล้างอุปกรณ์ ส่งผลให้เชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้าง สำหรับมาตรการทางกฎหมาย ห้ามลักลอบขนย้ายสุกร ซากสุกร มีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 22 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี / ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

Related posts