เชียงใหม่-มณฑลทหารบกที่ 33 ต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 และครอบครัว/ญาติทหารใหม่

มณฑลทหารบกที่ 33 ต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 และครอบครัว/ญาติทหารใหม่ของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดของ มณฑลทหารบกที่ 33 ที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จว.เชียงใหม่

 

วันอังคาร ที่ 1 กันยายน  2563 เวลา 10.00 น.ที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จว.เชียงใหม่
พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 และครอบครัว/ญาติทหารใหม่ของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบของ มณฑลทหารบกที่ 33 สำหรับในปีนี้มีทหารกองประจำการผลัดที่ 1/63 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,591 นาย จากพื้นที่ จว.ช.ม.จำนวน 934 นาย จว.ล.พ. จำนวน 185 นาย จว.ม.ส. จำนวน 246 นาย และพื้นที่ จว.ช.ร. จำนวน 226 นาย

พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า กองทัพบกได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการ รับน้องทหารใหม่เข้ารับราชการทหาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นน้องเล็กสุดของกองทัพ โดยได้ให้ทุกหน่วยได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการรับน้องทหารใหม่เข้าประจำการ ทั้ง สถานที่พัก สถานที่ฝึก ที่รับประทานอาหารและพื้นที่ในการออกกำลังกาย รวมทั้งการจัดเตรียมครูฝึกในการฝึกและดูแลน้องทหารใหม่ตลอดห้วงการฝึก ซึ่งได้ทำการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมครูทหารใหม่มาแล้วเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ก่อนที่น้องทหารใหม่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ทหารกองประจำการ จะต้องเข้ารับการฝึกขั้นต้น ในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ก่อน โดยจะทำการฝึกเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานทางทหาร ในการเรียนรู้ วินัยและแบบธรรมเนียมของทหาร รวมทั้ง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ระเบียบและข้อบังคับและการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนทหาร รุ่นพี่ และ ผู้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เกิดความแข็งแรงของร่างกายมีความรู้ และทักษะขั้นพื้นฐานทางทหาร สามารถรับราชการทหารได้อย่างภาคภูมิใจ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวต่อว่า ขอให้ พ่อแม่พี่น้องและญาติของทหารใหม่ทุกท่าน ได้มีความมั่นใจ ว่าทางหน่วยต้นสังกัดของน้องทหารใหม่ทุกหน่วย มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี พร้อมที่จะดูแล น้องทหารใหม่ทุกคน ให้มีความปลอดภัย มีความเป็นอยู่ที่ดี เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทั้งยังสามารถพัฒนาตัวเองในการเป็นทหารกองประจำการที่ดี และสร้างโอกาสในความเจริญก้าวหน้าของตนในการรับราชการทหารในโอกาสต่อไปได้

สำหรับการฝึกในห้วงนี้ ต้องดำเนินการฝึกภายใต้มาตรการควบคุม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการดำเนินชีวิตใหม่ (New normal) อย่างเคร่งครัด ซึ่งหน่วยฝึกทุกหน่วย ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเหมือนกันทั้งกองทัพบก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และการฝึก จะเน้นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ โดยเริ่มจากเบาไป หาหนัก และจากง่ายไปหายากตามลำดับ ซึ่งทุกหน่วยฝึกจะมีนายทหารที่ทำหน้าที่ ผู้ฝึกทหารใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีจากหน่วยต้นสังกัด และผ่านการฝึกครูทหารใหม่มาแล้ว รับผิดชอบดูแล ทั้งเรื่องการฝึก และความเป็นอยู่ของน้องทหารใหม่ตลอดห้วงของการฝึก


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts