Grand Opening Advanced wound care Center หยุดแผลเรื้อรังแบบไม่ลุกลาม ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์

Grand Opening Advanced wound care Center หยุดแผลเรื้อรังแบบไม่ลุกลาม ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์

เนื่องจากปัจจุบันการรักษาทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นในการรักษาคนไข้ให้กลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วยิ่งขึ้นทาง โรงพยาบาลพญาไท3 จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการดูแลคนไข้และไม่เคยหยุดพัฒนาเทคโนโลยีการรักษารูปแบบใหม่อยู่เสมอ และอีกหนึ่งการดูแลรักษาที่สำคัญที่หลายท่านอาจมองข้ามไปนั่นคือการดูแลบาดแผล ซึ่งหลายท่านอาจเคยคิดว่าการล้างแผล ทำแผล อาจเป็นเรื่องพื้นฐานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคในการดูแล แต่ความจริงแล้วการเกิดบาดแผลเพียงเล็กน้อยหากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพแล้วอาจเกิดการติดเชื้อและลุกลามและอาจส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นได้


ด้วยเหตุนี้ นายแพทย์สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท3 จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาให้ เปิดศูนย์ Advanced Wound Care Center หยุดแผลเรื้อรังแบบไม่ลุกลาม ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ ถือเป็นอีกหนึ่งการยกระดับการดูแลบาดแผลด้วยแพทย์เฉพาะทางและมีการใช้เทคโนโลยีและวัสดุการดูแลการปิดแผลที่ทันสมัย การใช้เทคโนโลยีการตัดเนื้อตายด้วยพลังน้ำ Hydrosurgery ช่วยส่งเสริมการหายของบาดแผลไม่รบกวนคุณภาพชีวิต เพื่อดูแลคนไข้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ด้านมุมมองทางการแพทย์โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านการดูแลบาดแผล ศูนย์ Advanced wound care Center

นำทีมโดย
พญ.นรสรา วิทยาพิพัฒน์ ศัลยแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมเทคโนโลยชั้นสูง โรงพยาบาลพญาไท3
พญ.เบญจพร นันทสันติ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการส่องกล้อง โรงพยาบาลพญาไท3
ผศ.พญ.กุสุมา ชินอรุณชัย ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านอุบัติเหตุและบาดแผล โรงพยาบาลพญาไท3
นพ.พงษ์ตะวัน กัลยพฤกษ์ ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์หลอดเลือดแผลจากหลอดเลือดโรงพยาบาลพญาไท3
ได้กล่าวว่า

การรักษาบาดแผลหลายคนอาจมองข้ามและคิดว่าอาจเป็นเรื่องเล็กที่สามารถรักษาด้วยการเข้ามาล้างแผล ทายา รับประทานยาตามปกติ แต่ในมุมมองทางการรักษาบาดแผลนั้น แผลที่พบเจอทางการแพทย์มีด้วยกันมากมายหลายรูปแบบ อาทิเช่น แผลจากโรคเบาหวานแผลติดเชื้อ แผลกดทับ แผลที่มีปัญหาจากหลอดเลือด แผลเนื้อตาย แผลเรื้อรังมากกว่าหรือเท่ากับ 4 สัปดาห์ แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก โดยสารเคมี ซึ่งเหล่านี้ต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลพร้อมเครื่องมือและวัสดุการรักษาที่มีเทคโนโลยีการรักษาที่ล้ำสมัย ซึ่งในศูนย์ Advanced Wound Care Center โรงพยาบาลพญาไท3 มีทีมแพทย์ศัลยศาสตร์เฉพาะทาง ด้านรักษาแผล ด้านหลอดเลือด ด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ที่จะช่วยประเมินบาดแผลอย่างเจาะลึก เพื่อหาสาเหตุของแผลเรื้อรังนั้นๆ แล้วดำเนินการรักษาตั้งแต่ระดับสาเหตุที่ทำให้กระบวนการการหายของแผลล่าช้า ร่วมกับทีมแพทย์อายุรกรรมที่จะคอยควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลเชื่อมโยงต่อการหายของแผล ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขจัดเนื้อตายแบบลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบข้าง

และใช้วัสดุแปะแผลที่ออกแบบมาเฉพาะให้สอดคล้องกับตัวโรคและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่ต้องทำแผลทุกวัน แต่แผลหายได้ไวกว่า ได้ประสิทธิภาพมากกว่าด้วยเทคโนโลยีการดูแลบาดแผลขั้นสูง (Advance Wound Care Technology) เพื่อเอื้อต่อการหายของแผล และลดโอกาสการเกิดแผลเป็นในอนาคต นอกจากการดูแลบาดแผลแล้ว ศูนย์ Advance Wound Care ยังมีการดูแลสุขภาพองค์รวม โดยทีมสหสาขา ร่วมกับนักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหารวิชาชีพ และพยาบาลวิชาชีพ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดแผลในอนาคต ผู้ป่วยจึงมั่นใจได้ว่า จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเร็ววัน และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติเร็วขึ้น

 

Related posts