“การสนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนด้วยจิตอาสา”

“การสนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนด้วยจิตอาสา”


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก(ชมรม พสบ.ทบ.) โดยนายวุฒิ เลิศรัตน์โกสุม ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารพร้อมพันเอกพิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทการบก พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเลี้ยงอาหารที่เก่าชำรุดตามสภาพการใช้งาน
และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนวัดบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โดยร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนหน่วย กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 1 (ร้อย.ลว.ไกล ที่ 1)


ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ และกำลังพลจิตอาสาจากหน่วยกองพลที่ 1 รักษาพระองค์(พล.1 รอ.)
โดยโรงเรียนนี้มีนักเรียน 363 คน ข้าราชการ 18 คน และมีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา อีกทั้งทางโรงเรียน
ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เมื่อปี พ.ศ.2555 ซึ่งในโอกาสต่อไป ทางชมรมฯจะเข้าไปผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนให้ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในการประกอบอาหารให้นักเรียนและนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อปี 2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์โดยปัจจุบันมีนายไพโรจน์ กันทพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางคูวัด
#การมีส่วนร่วม
#จิตอาสา
#กรมกิจการพลเรือนทหารบก
#ชมรม พสบ.ทบ.
#กองทัพภาคที่ 1


ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

 

 

Related posts