พิธีบวงทรวงเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พิธีบวงทรวงเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 8  สิงหาคม2565   เวลา9.39น   ณ โรงหล่อบริษัทวิทยาการหล่อแดง-ดาวจำกัด. พุทธมณฑล นครปฐม

นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการรพ.เบตง ผศ.ดร.ฐิติพันธ์ จันทร์หอม ปฎิมากร  อาจารย์วันชัย ผลอินทร์ คุณธัญญรัตน์ บวรลักษมี นาย สมพงษ์ โชติวรรณ และคณะได้ร่วมทำพิธีเททองรูปหล่อ ขนาด 5นิ้ว กว้าง11นิ้ว สูง7นิ้ว น้ำหนัก 5กิโลกรัมเนื้อทองบรอนซ์ และเนื้อทองเหลืองสีเม็ดมะขาม จำนวนรวม 22องค์ เนื้อบรอนซ์ 20 องค์ เนื้อทองเหลืองสีเม็ดมะขาม 2องค์

ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะกษัตริย์ที่ได้ทรงรวบรวมประเทศชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น กอบกู้เอกราชทั้งนี้ เมื่อวันที่17เมษายน 2565 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต

ทั้งนี้ ประวัติศาสตร์ในการรวบรวมหัวเมืองต่างๆให้เป็นปึกแผ่น เมื่อครั้งปีพุทธศักราช 2312 เคยเสด็จไปยังนครศรีธรรมราช สถานที่ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องคือวัดคงคาเลียบ วัดท่าซัก อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดสร้างครั้งนี้ จัดสร้างในท่านั่งทรงงาน ท่านั่งพระหัตถ์ซ้ายถือใบลานดำ พระหัตถ์ขวาวางบนพระพาหา มีพระแสงดาบด้านขวา และพระมาลาเบื้องซ้าย รอบหมวกมีพระยอดธง แท่นประดับเป็นไม้แกะสลัก ลายไทย  ทรงชุดเต็มยศ สวมสร้อยประคำ มีสายสังวาลย์    เพื่อความสามัคคีปรองดอง เกิดความสงบ มองไปข้างหน้า เทิดทูนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ แห่งราชอาณาจักรไทย สืบไป ธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้จะได้ทำพิธีเบิกเนตร และพุทธาภิเษกในโอกาสต่อไป. และจะนำไปถวายวัด สถานที่ ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ที่ นครศรีธรรมราช ระยอง จันทบุรี กรุงเทพมหานคร    อนุโมทนาจิตกุศลผู้ที่ร่วมตั้งจิตใจทุกท่าน

ธนากร โกศลเมธีรายงาน

Related posts