ชุมพร – ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชุมพร – ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          วันนี้ (11 ส.ค.65) เวลา 10.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ ร่วมกิจกรรม โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ณ บริเวณ ประตูระบายน้ำท่าแซะ ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

          ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั่วประเทศ จังหวัดชุมพรจึงร่วมจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขึ้น ณ ประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ โดยเชิญชวนให้ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า พร้อมทั้งราษฎรในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปลา จำนวนทั้งสิ้น 200,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากอีกด้วย

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts