วันแห่งความภาคภูมิใจ พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนกองรักษาความปลอดภัย

วันแห่งความภาคภูมิใจ พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนกองรักษาความปลอดภัย

 


วันนี้ 1 ก.ย.63 นาวาเอก พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น ตามคำสั่งกองทัพเรือที่ 481/2561 ลง 25 ธ.ค.61 จำนวน 8 นาย เป็นพันจ่าเอก 6นาย และเป็นพันจ่าโท 2 นาย ณ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี รองผู้บังคับกองฯ พร้อมด้วย ผู้บังคับกองร้อย และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี


นาวาเอก พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ กล่าวว่า การที่ทหารทุกนายได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ซึ่งมาจากการที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพากเพียรวิริยะอุตสาหะ เอาใจใส่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จึงทำให้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และเมื่อได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทางราชการมอบให้ก็จะสูงตามไปด้วย จึงอยากให้ทหารทุกนายหมั่นศึกษาหาความรู้ ความชำนาญ เพื่อนำมาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ทางราชการมอบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts