ชุมพร – ปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 18

ชุมพร – ปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 18

วันที่ 18 สิงหาคม 2565  เวลา 16.00 น ณ สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  นายโชตินรินทร์ เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 18 ร่วมกับ ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร นายเมธา อินทโยธา ผู้อำนวยการสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร   นาย ปิยะพงษ์ รอดศิริ นายกเทศมนตรี ที่ เทศบาลตำบลขุนกระทิง ด้วย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สนับสนุนจัดงบประมาณให้จังหวัดชุมพรจักการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 18 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการเล่นกีฬาฟุตบอล

       ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ กล่าว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพน ครั้งที่ 18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแข่งขัน รู้ถึงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการเล่นกีฬาฟุตบอล  โดยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 18 จัดการแข่งขันทั้งหมด 3 รุ่น  1 อายุ 14ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 ทีม  อายุ16 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน5 ทีม อายุ 18 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7 ทีม จัดการแข่งขัน ระหว่าง วันที่ 13-18 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  และในวันนี้ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรุ่น 16 ปี และ 18 ปี

นายโชตินรินทร์ เกิดสม กล่าว ขอชื่นชมและยินดีกับคณะผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาของแต่ละทีมที่ชนะการแข่งขัน รวมถึงขอเป็นกำลังใจให้ทีมที่ไม่ได้รางวัล ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565  ขอมอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะ และขอให้กีฬาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้กับทุกคนให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ สิ่งที่สำคัญที่นักกีฬาจะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้นั้น นักกีฬาจะต้องมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่น มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  หากแพ้ก็ต้องไม่ท้อถอย มีการศึกษาหาความรู้เทคนิคต่างๆในชนิดกีฬาฟุตบอล  นอกจากนี้ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของโค้ชด้วย พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ประสบความสำเร็จในการแข่งขันต่อไป

ธนากร โกศลเมธี   รายงาน 0818923514

 

 

Related posts