นครนายก-พิธี ฝึกงาน มาตรา 35 หลักสูตรตักเย็บเสื้อผ้า โดย บ. ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จก. (PT) ร่วมกับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการภาคตะวันออก และสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก

นครนายก-พิธี ฝึกงาน มาตรา 35 หลักสูตรตักเย็บเสื้อผ้า โดย บ. ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จก. (PT) ร่วมกับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการภาคตะวันออก และสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก
โดยมี นาย บัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี นายบวรเทพ เหล่ารัตนเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บ. ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จก.(PT) กล่าวรายงาน
ในกานี้มีหน่วยงานราชการ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย/ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออกนายก/ รองปลัด อบจ.นครนายก/ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง/ นายก อบต.ท่าช้าง/ จัดหางานจังหวัดนครนายก/ น.ส.วรพร ว่องนุกูลสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครนายก/ สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี/ ชมรมคนพิการตำบลพูลตาหลวง/ พจอ.เหรมราช เกตุสำราญ ชมรมคนพิการเทศเมืองสัตหีบ/ นาย ภูชิชย์ พิทักษ์กรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมคนพิการภาคตะวันออก ฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดชลบุรี/ น.ท.หญิง พิมพ์ผกา พิทักษ์กรณ์ อาสาฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

: ข้อมูลข่าวจาก นาย ภูชิชย์ พิทักษ์กรณ์

Related posts