อธิบดี พก. ร่วมหารือความร่วมมือทุนการศึกษาสำหรับการเรียนวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ

อธิบดี พก. ร่วมหารือความร่วมมือทุนการศึกษาสำหรับการเรียนวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ

วันนี้ (1 ก.ย. 63) เวลา 13.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ร่วมให้การให้การต้อนรับ นายศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน พร้อมประชุมหารือถึงความร่วมมือในเรื่องทุนการศึกษาสำหรับการเรียนวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดตลอดหลักสูตร อีกทั้งได้รับเข้าทำงานกับบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ภายหลังจบหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ #ข่าวพก

Related posts