แพร่- เกษตรจังหวัดแพร่ จัดงาน “เทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดแพร่”

แพร่- เกษตรจังหวัดแพร่ จัดงาน “เทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดแพร่”

 

เกษตรจังหวัดแพร่ เชิญชวนเข้าร่วมงาน “เทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดแพร่” ช้อปของดี กินของลำ สัมผัสศิลปวัฒนธรรม ที่เมืองแป้ ณ กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.- 21.00 น. ด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เห็นถึงความสำคัญของกระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยในโลกยุคดิจิทอล ส่งผลต่อความต้องการและเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารอย่างรวดเร็ว ปัจจัยสี่ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอาหารปลอดภัยและสูงขึ้นเรื่อยๆ

เกษตรกรผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องยกระดับกระบวนการผลิตตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความต้องการสินค้าที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน จังหวัดแพร่ มีรายได้จากสินค้าเกษตรปีละประมาณ 4,932 ล้านบาท การยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและให้เกษตรกรตื่นตัวในการผลิตแบบยังชีพมาเป็นการผลิตแบบยังชีพมาเป็นการผลิตแบบประณีตหรือแบบการค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งมีกิจกรรมการสร้างแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม


ดังนั้น การจัดเทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดแพร่ โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับฤดูกาลผลิตและประเพณีของจังหวัดจะส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้เกษตรกรมีทักษะในการประกอบเชิงธุรกิจเกษตรในการแปรรูปและการตลาด ตลอดจนการวางแผนการดำเนินงาน ในไร่นาอย่างเป็นระบบแบบครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการปฏิบัติจริงต่อไปภายในงานพบกับกิจกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ ราคาย่อมเยา ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นในจังหวัดแพร่ การเสวนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรให้สามารถส่งออกสู่ตลาดสากลและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีเกษตรกรรม พร้อมพบกับการแสดงดนตรี โฟล์คซอง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง


นอกจากนี้ภายในงานมีกระเป๋าผ้าแจกฟรี!!! จำนวนวันละ 200 ใบ เพียงร่วมถ่ายรูปภายในบริเวณงานและเช็คอินในช่องทาง Social Media พร้อมตั้งค่าสาธารณะ  พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอทองคำ 1 สลึง รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมาย มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : เทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดแพร่ https://www.facebook.com/phraefestival แล้วมาพบกันภายในงาน “เทศกาลสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดแพร่” ณ กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.- 21.00 น.

Related posts