ศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทย-เทคร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 กับ สมาคมคนของแผ่นดิน

ศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทย-เทคร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 กับ สมาคมคนของแผ่นดิน

ดร. พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กไทย ทั้งประเทศสืบไป
ดังรายชื่อต่อไปนี้


1.เยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ
– เด็กชายแดนไทย จงวัฒนาไพศาล
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

2. เยาวชนดีเด่น สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม
-เด็กหญิง กนกณัฐ พรอำนวย
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts