ฉะเชิงเทรา-โรงพยาบาลพุทธโสธรได้รับพระราชทาน หุ่นยนต์ปิ่นโต และ กระจก – ระบบสื่อสารทางไกลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19

ฉะเชิงเทรา-โรงพยาบาลพุทธโสธรได้รับพระราชทาน หุ่นยนต์ปิ่นโต และ กระจก – ระบบสื่อสารทางไกลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19

 

วันนี้ (2 กันยายน 2563 ) ที่ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 8 อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีพระราชทาน “หุ่นยนต์ปิ่นโต” และ กระจก – ระบบสื่อสารทางไกล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน “หุ่นยนต์ปิ่นโตและ กระจก – สื่อสารทางไกล” เพื่อรับมือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร โดยมีแพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร พร้อมด้วยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลพุทธโสธร เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การได้รับพระราชทาน “หุ่นยนต์ปิ่นโต และ กระจก – ระบบสื่อสารทางไกล” ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อโรงพยาบาลพุทธโสธร บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง โรงพยาบาลพุทธโสธรจะนำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษา ผู้ป่วยในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ได้กล่าวแนะนำคุณสมบัติของ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” เป็นหุ่นยนต์ขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยระยะไกล (Quarantine Delivery Robot) ติดตั้งพร้อมระบบภาพสื่อสารทางไกลผ่านหน้าจอ ที่ติดอยู่ที่รถเข็นควบคุมทางไกลใช้งานง่าย ช่วยลดความเสี่ยงและระยะเวลาที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน มีการทดลองกับผู้ป่วยจริง ทำให้หุ่นยนต์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน “กระจก” เป็นหุ่นยนต์แท็บเล็ตที่ติดตั้งภายในห้องพักผู้ป่วย เพื่อสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย เปรียบเสมือนตัวแทนแพทย์และพยาบาลในการเข้าไปตรวจเยี่ยมอาการคนไข้ สังเกตอาการ พูดคุยถามตอบลดการใช้อุปกรณ์เครื่องป้องกัน ลดระยะเวลา และลดขั้นตอนในการสวมชุด PPE ในการเข้าไปพบผู้ป่วยได้ดีอีกด้วย นอกจากจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัย ผู้ได้รับการรักษาก็อุ่นใจที่สามารถพูดคุยกับแพทย์ได้ตามปกติ

**************
สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts