# แม่ฮ่องสอน # กลุ่มผู้สูงอายุเฮ.. เข้ารับใบประกาศสำเร็จการศึกษา

# แม่ฮ่องสอน # กลุ่มผู้สูงอายุเฮ.. เข้ารับใบประกาศสำเร็จการศึกษา

วันที่ 24 กันยายน 2565 ที่ศูนย์สามวัย อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นายอาคม จำลองศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ประจำปี 2565 ณ ศูนย์สามวัย เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย โดยมีผู้ที่สำเร็จการอบรมเข้าร่วมกิจกรรม ของโรงเรียนผุ้สูงอายุ (ศพอส.) จำนวน 24 ท่าน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุขของคุณตาคุณยายที่ได้รับใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ ทั้งนี้อำเภอแม่ลาน้อย เป็นอำเภอหนึ่งซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย มีกลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจากกลุ่มสตรีและวิสาหกิจชุมชนต่างๆ อาทิกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง กลุ่มผ้าขนแกะ กลุ่มเครื่องเงิน กาแฟ และมีอีกหลายๆอย่าง ที่รอนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเยี่ยมชม และอุดหนุน

Related posts