เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมกับ ปตท.OR กรุงเทพ ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม บรรยายเกี่ยวกับเหยื่อเมาแล้วขับกับคุมความประพฤติ

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมกับ ปตท.OR กรุงเทพ ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม บรรยายเกี่ยวกับเหยื่อเมาแล้วขับกับคุมความประพฤติ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563เวลา09.00น.ถึงเวลา16.00น. ที่ผ่านมา นางสาวฉวีวรรณ แซ่ก๊วย เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมกับ ปตท.OR กรุงเทพ ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม บรรยายเกี่ยวกับเหยื่อเมาแล้วขับกับคุมความประพฤติ ซอยพหลโยธิน 48 แยก 40 เขตบางเขน กรุงเทพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมทำความเข้าใจกับประชาชนโดยทั่วไป ให้ขับขี่บนท้องถนนด้วยความระมัดระวังอย่างมากไม่ดื่มสุราและมาขับรถ เพราะอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกับตนเองหรือ เพื่อนร่วมทางบนท้องถนนได้โดยไม่ทันได้ระมัดระวังตัว เมื่อเกิดเหตุมาแล้วอาจจะก่อให้เกิด ความทุกข์ยากกับผู้อื่น เช่นทำให้ผู้อื่นต้องสูญเสียอวัยวะและเป็นคนพิการ หรืออาจทำให้ผู้อื่น สูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน ทางกลุ่มเครือข่ายเมาไม่ขับจึงมีเจตนาและวัตถุประสงค์ในการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนัก ในการใช้รถใช้ถนนให้อยู่ด้วยความปลอดภัย และใส่ใจกับเพื่อนร่วมทาง เสมอ ในขณะที่ขับขี่รถ

Related posts