# แม่ฮ่องสอน # ชาวบ้านดีใจมีไฟฟ้าใช้แล้ว แห่โทรขอบคุณ ” สุภิญกัลย์ ”

# แม่ฮ่องสอน # ชาวบ้านดีใจมีไฟฟ้าใช้แล้ว แห่โทรขอบคุณ ” สุภิญกัลย์ ”

วันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ได้มีชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่างโทรศัพท์เข้ามาหา นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายสมหมาย เอี่ยมสอาด) ถึงกรณีที่ได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้า PEA ว่าจะติดตั้งไฟฟ้าให้ใช้ ซึ่งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้มาก่อน ทั้งที่เป็นจังหวัดแห่งหนึ่งของประเทศไทย แต่หลังจากที่ชาวบ้านหลายหมู่บ้านได้รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือต่อนางสุภิญกัลย์ (แม่เลี้ยงผึ้ง) เมื่อหลายเดือนก่อน ว่าชาตินี้ก่อนตายขอให้หมู่บ้านตนเองได้มีไฟฟ้าใช้ จนถึงเมื่อวานนี้ ได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้าว่าจะพยายามติดตั้งให้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเกือบ 100 หมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ในส่วนที่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการด้วยเหตุผลของการคมนาคมไม่สะดวก หรืออยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ หรือห่างไกลจนเกินไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็จะมีโครงการใช้พลังงานทดแทน โครงการมินิกริด โดยการตั้งฟาร์มโซล่า แบตเตอรี่สำรอง มีการบริหาร จัดการภายในหมู่บ้าน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดนำร่อง จำนวน 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ของบ้านสล่าเชียงตอง ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง ในอำเภอแม่ลาน้อย คือหมู่บ้านแม่ละมอง กับบ้านสำเพ็ง อำเภอขุนยวม อยู่ที่บ้านห้วยฮุง หากประสบความสำเร็จโครงการนี้จะมีการขยายผลทั่วประเทศ สำหรับหมู่บ้านที่ยังมีปัญหาไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เช่นต้องผ่านเขตป่าไม้ ก็จะรีบดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป ในการนี้กลุ่มชาวบ้านได้ขอบคุณนางสุภิญกัลย์ ที่ได้ช่วยรับเรื่องและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนชาวบ้านได้มีวันนี้ วันที่ชาวบ้านจะได้มีไฟฟ้าใช้สักที ทุกคนดีใจจนไม่รู้จะพูดยังไง โดยนางสุภิญกัลย์ก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับชาวบ้านด้วย และจะยังคอยติดตามเรื่องนี้ให้อย่างใกล้ชิด

Related posts