ชุมพร – วัดศิริราษฎร์บำรุง(เขาวง)ทำ พิธีบวงสรวงฉัตรมหามงคล เบญจรัตนสุวรรณฉัตร (ลายแววมยุราหลวง)

ชุมพร – วัดศิริราษฎร์บำรุง(เขาวง)ทำ พิธีบวงสรวงฉัตรมหามงคล เบญจรัตนสุวรรณฉัตร (ลายแววมยุราหลวง)

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.49 น. นายสราวุธ  อ่อนละมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานทำ พิธีบวงสรวงฉัตรมหามงคล เบญจรัตนสุวรรณฉัตร (ลายแววมยุราหลวง) คุณประเสริฐ – คุณมณี กล่อมมิตร  คุณเกษม – คุณนงเยาว์ สืบสาย  กำนันนัด  ดวงใส  คุณวิไล เมฆหมอก คุณอภิชาต  ภักดีบุตร  คุณอุดม – คุณพาณี รัตนยันต์ คุณเพียงใจ ศรีสุวรรณ คุณจิตธนา กลอยสวาส ประชาชนจำนวนมาก ณ อุโบสถวัดศิริราษฎร์บำรุง(เขาวง)    ที่มาฉัตรมหามงคล เบญจรัตนสุวรรณฉัตร (ลายแววมยุราหลวง) สั่งทำฉัตรจากบ้านชมบุญ(ร้านปาตีดีไซน์) ก.ท.ม. โดย  ดร.สิรรมย์    นาคะเกศ เจ้าของบ้านชมบุญ โดยหลวงปู่บุญมีได้เดินทางไปดูงานนี้ด้วยตัวเองเมื่อวันที่23ส.ค.65นี้ สั่งทำฉัตรชุดนี้  ราคา 220,000บาท ไม่รวมค่าติดตั้ง ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลป์

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่  เจ้าคณะตำบลทะเลทรัพย์  พร้อมกับ พระอธิการจิตต์สุพัฒน์ สุจิตโต เจ้าอาวาสวัด ศิริราษฎร์บำรุง(เขาวง)

ยอดรวม เงินรับขวัญ ฉัตรมหามงคล เบญจรัตนสุวรรณฉัตร (ลายแววมยุราหลวง) จำนวน 17,040 บาท ยอดบายศรี 2,260 บาท รวม 19,300 บาท

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts