# แม่ฮ่องสอน # กลุ่มผ้าทอมือแม่ลาน้อย พร้อมโกอินเตอร์

# แม่ฮ่องสอน # กลุ่มผ้าทอมือแม่ลาน้อย พร้อมโกอินเตอร์

วันที่ 4 กันยายน 2565. ที่โบสถ์คริสจักรแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นายอาคม จำลองศักดิ์ นายกเทศมนตรี ตำบลแม่ลาน้อย เปิดโครงการพัฒนาด้านทักษะอาชีพและฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สาขา การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้าทอ ชนเผ่ากะเหรี่ยง ในระหว่าง วันที่ 3-7ตุลาคม 2565 โดยใช้งบเศรษฐกิจฐานรากผ่านมาทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสจักร หมู่ 5บ้านวังคัน ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างโอกาสให้ชนเผ่าได้ทอผ้าสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านหลายครอบครัวได้เลิกอาชีพทำไร่ข้าวโพดและเกษตรกรรมแล้ว โดยหันมายึดอาชีพทำผ้าทอมือ อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือ จากแม่เลี้ยงผึ้ง นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการช่วยประสานและนำเสนอผ้าทอมือของทางกลุ่มฯ ให้แก่ สถานกงสุลของประเทศต่างๆ เพื่อหาทางสนับสนุนและหาตลาดของต่างประเทศ และเพื่อเผยแพร่งานฝีมือผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ไปสู่สายตาชาวโลก อันจะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ของ จ.แม่ฮ่องสอน และเป็นไปตามนโยบายของ พณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจฐานราก อันจะนำพาให้พ่อแม่พี่น้อง และกลุ่มชาติพันธ์ุแม่ฮ่องสอน ได้อยู่ดีกินดี มีอาชีพที่มั่นคง ไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิด ไปหางานทำ อีกทั้งแม่ฮ่องสอน ยังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่สวยงามอีกมากมาย รอคอยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเยี่ยมชม

Related posts