ชุมพร – สร้าง สะพาน เบลีย์ (Bailey bridge) ข้ามคลองนาคราชบริเวณถนนทุ่งรวงทอง สายวัดพระขวาง รับมือมวลน้ำที่มุ่งเข้าจังหวัดชุมพร

ชุมพร – สร้าง สะพาน เบลีย์ (Bailey bridge) ข้ามคลองนาคราชบริเวณถนนทุ่งรวงทอง สายวัดพระขวาง รับมือมวลน้ำที่มุ่งเข้าจังหวัดชุมพร

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=FiehF4CDtrk[/embedyt]

วันที่ 8 ตุลาคม 2565   เวลา 17.00 น   นายนพดล มีวิเศษ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานชุมพร   นายคงศักดิ์ คงปาน หน.สนง.ปภ.จ.ชุมพร นายปิยะพงษ์ รอดศิริ นายกเทศมนตรีตำบลขุนกระทิง พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ คลองนาคราชบริเวณถนนทุ่งรวงทอง ทำการสร้างสะพาน เบลีย์ ข้ามคลองนาคราชบริเวณถนนทุ่งรวงทอง สายวัดพระขวาง ประมาณ 21 ม ข้ามทางระบายน้ำ 10 ม  ลึก ประมาณ  3,50 ม โดยได้รับการสนับสนุน รถแบคโฮ ของ อบจ. และ หจก.ชุมพรแอสฟัล ร่วมดำเนินการขุดเปิดทางน้ำในคลองนาคราช ถนนเส้นวัดพระขวาง แผนงาน ได้ขอเครื่องจักร. ขุดลอก ตกแต่งพื้นที่ให้แล้วเสร็จ ส่วนสะพาน เบลีย์ ได้รับการสนับสนุนจาก  กรมชลประทาน  จนท.กรมชลประทาน จะนำชิ้นส่วนของสะพาน เบลีย์ ประกอบต่อเนื่อง.      ปภ.จ.ชพ. ให้บริการเครื่องปั่นไฟ  และ จนท.ชลประทานชุมพร ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ สำหรับบริการ จนท. เครื่องจักร ให้พร้อมปฏิบัติงานช่วงกลางคืน ให้แล้วเสร็จ เพราะมีประชาชนต้องใช้เส้นทางนี้มีจำนวนมากเพื่อลดความเดือดร้องของพี่น้องประชาน   จากกรณี ด้วยจังหวัดชุมพรได้เข้าสู่ฤดูฝน และมีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 6 ตค.2565. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  ผอ.สนง.ชลประทานที่14 จ.ประจวบฯ  หน. ปภ.จ.ชพ.  ผอ.โครงการชลประทานชุมพร. และผู้เกี่ยวข้อง ออกตรวจพื้นที่ที่กีดขวางทางน้ำในลุ่มน้ำคลองชุมพร และ ได้ประสานในการสนับสนุนสะพานแบรี่ จาก สน.เครื่องจักร กรมชลประทาน.   เพื่อการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 

นายนพดล มีวิเศษ กล่าว่า กรมชลประทาน ได้สนับสนุนสะพานแบรี่ ขนวัสดุ. อุปกรณ์ จำนวน 8 คัน  พร้อม จนท.30 นาย. พร้อมดำเนินการติดตั้งสะพาน เบลีย์ ต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ. และ จนท.จะเดินทางกลับส่วนกลาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อไปครับ

นายปิยะพงษ์ รอดศิริ  กล่าว  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มีหนังสือ ความเร่งด่วนด่วนที่สุดมายังนายกเทศมนตรีตำบลขุนกระทิง ให้เทศบาลตำบลขุนกระทิงขุดถนนสายวัดขวางถนนทุ่งรวงทองบริเวณคลองนาคราชในขนาดความกว้าง 10 เมตร  เพื่อเปิดทางระบายน้ำ และติดตั้งสะพาน เบลีย์ โดยประสานการปฏิบัติกับโครงการชลประทานชุมพร และเทศบาลตำบลขุนกระทิงได้ดำเนินการทำเครื่องหมาย ป้ายปิดเส้นทาง และเส้นทางเลี่ยงและประชาสัมพันธ์ส้นทางเลี่ยงให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับทราบแล้ว

นายคงศักดิ์ คงปาน เปิดเผยว่า เวลาประมาณ 09.00 น.ได้ประสานกับ โครงการชลประทานชุมพร.  ทต.ขุนกระทิง และผู้เกี่ยวข้อง นำเครื่องจักรขุดเปิดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ในคลองนาคราช  เส้นทางถนนไปวัดพระขวาง ต.ขุนกระทิง.    ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ท่านรอง สมพรฯมอบหมาย

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

Related posts