ลำปาง # “เราคือครอบครัวเดียวกัน”มทบ.32 ขอต้อนรับทหารใหม่ทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านความมั่นคงของประเทศ

ลำปาง # “เราคือครอบครัวเดียวกัน”มทบ.32 ขอต้อนรับทหารใหม่ทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านความมั่นคงของประเทศ

 


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 พร้อมผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่และผู้บังคับบัญชาฯ โดยมีทหารกองเกินจาก 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง รวมจำนวน 374 นาย ส่งช่วยมณฑลทหารบกที่ 39 จำนวน 62 นาย คงเหลือรับราชการหน่วยในพื้นที่จังหวัดลำปาง 312 นาย ซึ่งได้เข้ารายงานตัวเพื่อรับใช้ชาติ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โดยการฝึกเป็นไปตามมาตรฐานเดิม คือการฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุขและนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 อย่างเคร่งครัด อีกทั้งเตรียมความพร้อมทั้งบุคคลากร สถานที่ สิ่งอุปกรณ์ รองรับการเข้าประจำการอย่างครบถ้วน ณ สนามหน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


โดยทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้พบปะพูดคุยกับครอบครัวและญาติทหารใหม่ และเปิดค่าย , หน่วยฝึกทหารใหม่ เข้าเยี่ยมชมสถานที่ความเป็นอยู่ สถานที่ฝึก ฯลฯ เพื่อคลายความกังวลใจ ซึ่งระหว่างอยู่ในประจำการน้องๆ จะได้รับสิทธิหลายประการ มีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ ระเบียบวินัย สมกับเป็นชายชาติทหาร จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นด้วยดี ขอให้เชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการและการดูแลทหารกองประจำการที่หน่วยทหารได้เตรียมรองรับไว้ในทุกด้าน

และให้ครอบครัวได้ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆระหว่างที่อยู่ในประจำการ เพื่อจะได้ลดความกังวลใจ และหากมีข้อสงสัยหรือมีข้อกังวลใดๆ ขอให้แจ้งกับหน่วยทหารที่ได้เข้าไปสังกัดโดยทันทีตั้งแต่วันแรก เพื่อที่หน่วยทหารจะได้ร่วมกันแก้ไข บรรเทาข้อกังวลลงในหนทางที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะนับจากนี้ ”เราคือครอบครัวเดียวกัน”


ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

Related posts