#แม่ฮ่องสอน# จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

#แม่ฮ่องสอน# จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน นายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ที่จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาผลิตภัณฑ์จากผ้า อาทิเช่น ต่างหู พวงกุญแจดอกบัวตอง ตุ๊กตาชนเผ่า เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว โดยใช้งบประมาณจากเศรษฐกิจฐานราก ผ่านมาทางพัฒนาผีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีสิบตรี บริสุทธิ์ แนวประยงค์ คุณอำภา จำลองศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินการ จัดอบรมในพื้นที่เทศบาลตำบลขุนยวม ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 ในการนี้ทางกลุ่มยังได้รับเกีรยติจาก นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ ( แม่เลี้ยงผึ้ง ) ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎรฯ ช่วยเป็นพรีเซ็นเตอร์ ใส่ผ้าทอกะเหรี่ยง และต่างหู รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทางกลุ่มได้จัดทำ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆของพ่อแม่พี่น้องชาวแม่ฮ่องสอน ให้หน่วยงานต่างๆได้เป็นที่รู้จัก

Related posts