ชาวศรีสะเกษ ให้การต้อนรับสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพรพร้อมกับคณะสงฆ์จังหวัดชุมพรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษ

ชาวศรีสะเกษ ให้การต้อนรับสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพรพร้อมกับคณะสงฆ์จังหวัดชุมพรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เทศบาลน้ำคำ บ้านยาง ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นประธานต้อนรับสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพรพร้อมกับคณะสงฆ์จังหวัดชุมพรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2NgEWHmRawc[/embedyt]

นายคมป์ สังข์วงษ์ กล่าวว่า  กราบนมัสการ พระเดชพระคุณ พระเทพมงคลกวี เจ้าคณะจังหวัดชุมพรธรรมยุต  พระเถรานุเถระ ที่เคารพอย่างสูงทุกรูป เรียน นายเอกชนะ นวนละมัยนายกสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร และคณะที่เดินทางมาจากจังหวัดชุมพรทุกท่าน กระผม ในนามผู้แทนชาว จังหวัดศรีสะเกษ และผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านยาง ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระเทพมงคลกวี เจ้าคณะจังหวัดชุมพรธรรมยุต พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสที่ได้เมตตาเดินทางนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และนครราชสีมา) โดยสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร

ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์การสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม จังหวัดชุมพร วัดดอนทรายแก้ว ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร และวัดพระบรมธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการรับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และนครราชสีมา) สำหรับในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความเมตตาของคณะสงฆ์จังหวัดชุมพรธรรมยุตและคณะ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค มามอบให้พี่น้องผู้ประสบภัยในจังหวัดศรีสะเกษในวันนี้ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ซึ่งจะมอบที่  บ้านบัวหุ่ง หมู่ที่ ๔ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ประสบภัยในท้องที่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน กว่า๕๐๐ ครัวเรือน และจะนำไปมอบให้ พันที่ เทศบาลน้ำคำ บ้านยาง ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ อีก จำนวน ๕๐๐ ชุด ซึ่งในการเดินทางมาช่วยเหลือพี่ น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคณะสงฆ์จังหวัดชุมพรและคณะในครั้งนี้ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจและซาบซึ้งใจในความเมตตาและห่วงใยของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรและ คณะสงฆ์จังหวัดชุมพรเป็นอย่างยิ่ง ในนามชาวจังหวัดศรีสะเกษ ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระเทพมงคลกวี เจ้าคณะจังหวัดชุมพรธรรมยุตและคณะ และเป็นอย่างสูง และขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ และปลอดภัย ขอกราบขอบพระคุณ

ธนากร โกศลเมธีรายงาน  ๐๘๑๘๙๒๓๕๑๔

 

Related posts