ลำพูน – จ.ลำพูนดำเนินกรรมวิธี รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัด 1/63

ลำพูน – จ.ลำพูนดำเนินกรรมวิธี รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัด 1/63

 

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 63. เวลา 09:30 น. พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) , พ.อ. สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดี(สด.)จ.ลำพูน พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหารกองเกิน และประชาชน ร่วมพิธีเปิดการดำเนินกรรมวิธี รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลริมปิง เลขที่ 999 ม.6 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ล.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธานฯ โดยการดำเนินกรรมวิธีฯ ได้ทำการส่งทหารฯ เข้ากองประจำการ ส่งช่วย มทบ.33 , มทบ.39 และ กองบิน 41(บน.41)

ส่วนของ จ.ลำพูนนั้น ได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2563 ในช่วงเดือนก.ค.ที่ผ่านมา โดยได้มีการดำเนินการตรวจเลือกลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และในวันนี้( 1 ก.ย. 63. )ได้ดำเนินการส่งเข้ากองประจำการ ในส่วนของผลัดที่ 1 ประจำปี 2563 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 157 นาย แบ่งเป็นทหารที่เข้าประจำการ ที่ มทบ.33 จำนวน 100 นาย , มทบ.39 จำนวน 20 นาย และ กองบิน 41 จำนวน 37 นาย

พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดี จ.ลำพูน กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดหน้าที่ของชนชาวไทยไว้ว่า “บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ” และตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตร 7 ได้กำหนดให้ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตัวเองทุกคน สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยจัดให้มีจุดคัดกรองอย่างเข้มข้น ควบคู่ไปกับการให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะเข้ามาช่วยเสริม นอกจากนี้ยังได้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันของจังหวัดอีกด้วย..

ทั้งนี้ ประธานฯได้กล่าวให้ขวัญกำลังใจแก่ทหารใหม่ทุกนายให้สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในค่ายทหาร พร้อมทั้งเน้นย้ำแก่ครอบครัวญาติที่มารอส่งทหารใหม่ ถึงความปลอดภัยในการฝึก การดูแล สวัสดิการต่างๆ รวมถึงความก้าวหน้าในการสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ การดำเนินกรรมวิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บรรยากาศโดยทั่วไป ทางครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนสนิทได้เดินทางมาร่วมส่งพร้อมให้กำลังใจ โดยบอกให้ทำหน้าที่ของชายไทยให้ดีที่สุด พร้อมกันนี้ทางครอบครัวได้เตรียมอาหารและน้ำดื่มไว้ เพื่อรับประทานและดื่มในระหว่างการเดินทาง


______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts