ชลบุรี-ส.ส.เขต 8 ชลบุรี หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการพิจารณาปรับผังเมือง อ.สัตหีบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่จะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องชาว อ.สัตหีบ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน (ชมคลิป)

ชลบุรี-ส.ส.เขต 8 ชลบุรี หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการพิจารณาปรับผังเมือง อ.สัตหีบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่จะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องชาว อ.สัตหีบ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=u0r3cdaF9TM[/embedyt]

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.63 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมรัฐสภา โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอความช่วยเหลือส่งผ่านไปยังคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


โดย ดร.สถิระ เผือกประพันธ์ สส.ชลบุรี เขต 8 อ.สัตหีบ ได้หารือถึงปัญหาความเดือดร้อน และความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เรื่องการจัดทำร่างผังเมืองรวม อ.สัตหีบ โดย อ.สัตหีบ ถือเป็นอำเภอเดียวที่ใกล้สนามบินนานา ชาติอู่ตะเภา ใกล้รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และท่าเรือพาณิชย์ แต่กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำร่างผังเมือง อ.สัตหีบ กำหนดให้พื้นที่ ต.พลูตาหลวง ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่ เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นส่วนใหญ่ หมายความว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดให้ อ.สัตหีบ ที่ใกล้สนามบินและรถไฟฟ้าความเร็วสูง เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตร กรรม

รวมไปถึง ต.แสมสาร ซึ่งได้รายได้จากการท่องเที่ยว กลับกำหนดให้เป็นพื้นที่สีขาว คือ พื้นที่ราชการ ทั้งนี้เห็นด้วยกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่จะสร้างรายได้และส่งเสริมการลงทุนให้กับประเทศ แต่การจัดทำร่างผังเมืองของ อ.สัตหีบ ของกรมโยธาธิการ แตกต่างกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังนั้น จึงใคร่ขอท่าน ประ ธานฯ ผ่านไปยังกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการเขตนโยบายพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกันพิจาร ณาปรับผังเมือง อ.สัตหีบ ให้เกิดประ โยชน์สูงสุด ที่จะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องชาว อ.สัตหีบ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts