พิจิตร-ชลประทานพิจิตรเร่งขอฝนหลวงช่วยนาข้าวกว่า4.5แสนไร่ประสบภัยแล้งส่อเค้ายืนต้นแห้งตาย

พิจิตร-ชลประทานพิจิตรเร่งขอฝนหลวงช่วยนาข้าวกว่า4.5แสนไร่ประสบภัยแล้งส่อเค้ายืนต้นแห้งตาย

 

วันที่ 2 ก.ย. 2563 ความคืบหน้าจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง รวมถึงฝนตกไม่ทั่วถึง ปริมาณน้ำฝนมีน้อย ทำให้ขณะนี้พื้นที่ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ จ.พิจิตร 12 อำเภอ ที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้ 1.4 ล้านไร่เศษ ส่อเค้าว่านาข้าวจำนวน 4.5 แสนไร่ ข้าวกำลังขาดน้ำและมีทีท่าว่าจะยืนต้นแห้งตาย ล่าสุด นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผอ.โครงการชลประทานพิจิตร ได้ทำเป็นหนังสือถึง ผู้นวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก

เพื่อขอให้นำเครื่องบิน บินขึ้นเพื่อโปรยสารเคมีในการทำฝนหลวงในพื้นที่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน เนื่องจากปริมาณน้ำฝนมีน้อยและปริมาณน้ำในแม่น้ำมีไม่เพียงพอในการจัดสรรให้เกษตรกรได้ทำการเกษตร ซึ่งนับได้ว่าเป็นความเดือดร้อนของชาวนาจังหวัดพิจิตร ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง เหตุจากฝนทิ้งช่วงอยู่ในขณะนี้ดังกล่าว


ล่าสุดมีข้อมูลจาก นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประสานงานขอไปยังศูนย์ปฏิบัติการภาพเหนือตอนล่างเพื่อให้ช่วยทำฝนหลวงเป็นการด่วนแล้ว อีกทั้ง นายพรชัย อินทร์สุข สส.พปชร.พิจิตร เขต 1 , นายภูดิท อินสุวรรณ์ สส.พปชร.พิจิตร เขต 2 , นายสุรชาติ ศีบุศกร สส.พปชร.พิจิตร เขต 3

ก็ได้เข้าพบกับ ร้อยเอกธรรมนัส พรมเผ่า รับมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เพื่อขอให้สั่งการช่วยเหลือชาวนาพิจิตรทั้ง 12 อำเภอ เป็นการเร่งด่วนด้วยแล้ว โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อเวลา 14.00 น. ของวันนี้ เครื่องบินทำฝนหลวงได้ขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยชาวนาพิจิตรเป็นเที่ยวบินแรกแล้ว

 

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts