โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก 2022 ….รู้จักเบาหวานเพื่อให้ดูแลตนเองได้อย่างเบาใจ

โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก 2022 ….รู้จักเบาหวานเพื่อให้ดูแลตนเองได้อย่างเบาใจ

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ รพ.พญาไท 3 จัดงานวันเบาหวานโลก 2022 โดยภายในงานได้รับเกียรติจากทีมแพทย์ร่วมให้ความรู้ โดย นพ.รัฐพงศ์ จิวะรังสินี อายุรแพทย์หัวหน้าศูนย์เบาหวานฯ ร่วมเสวนาเรื่อง “รู้จักเบาหวานเพื่อให้ดูแลตนเองได้อย่างเบาใจ”

และผศ.นพ.ประสิทธิ์ ลีวัฒนภัทร อายุรแพทย์ประจำศูนย์เบาหวานฯ ร่วมเสวนาเรื่อง “เครื่องตรวจติดตามระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่องดีอย่างไรกับผู้ป่วยเบาหวาน” พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้รับบริการของศูนย์เบาหวานฯ ที่ได้ทำการติดเครื่องตรวจติดตามระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่องโดยเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการติดเครื่องฯและความประทับใจในการเข้ารับบริการที่ศูนย์เบาหวานฯ


อีกทั้งยังมีสหสาขาวิชาชีพร่วมให้ความรู้ โดยมีนักกำหนดอาหารได้สาธิตการทำอาหาร เมนูส้มตำผลไม้ และ นักกายภาพบำบัด ร่วมสาธิตและเชิญชวนผู้รับบริการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง โดยศูนย์เบาหวานฯ รพ.พญาไท 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำสาระความรู้และประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้เป็นอย่างดีต่อไป

Related posts