สงขลา-จัดระเบียบประมงในทะเลสาบสงขลา

สงขลา-จัดระเบียบประมงในทะเลสาบสงขลา
   สงขลาตั้งอนุกรรมการจัดระเบียบเครื่องมือประมงในทะเลสาบสงขลา สส.สงขลา เสนอมีการเยียวยาชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ
    รายงานข่าวว่าที่ห้องประชุมมัสยิดกลางประจำ จ.สงขลา มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา เพื่อหารือร่วมกันแก้ปัญหาการทำประมงในทะเลสาบสงขลา มีนายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.เขต 5 สงขลา รองประธานกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฏร ตัวแทนประมงจังหวัดและชาวประมงประมาณ 300 คน
     รายงานข่าวว่าในที่ประชุมเสนอให้ตั้งอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาเครื่องมือประมงในทะเลสาบสงขลาขึ้น 2 ชุด โดยเอาตัวแทนของชาวประมงในทะเลสาบมาเป็นกรรมการ เพื่อหาข้อสรุปความต้องการและแนวทางการจัดระบบ
    นายอำพลกล่าวว่าวันนี้มาร่วมพูดคุยการแก้ปัญหาการทำประมงในทะเลสาบสงขลา รัฐบาลให้จังหวัดสงขลาจัดระเบียบประมงในทะเลสาบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา จึงได้ให้ชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่กันได้
    นายเดชอิศม์ฯ กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลได้ใช้กฎหมาย ด้วยการตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นเพื่อปรามปราบทำผิดการทำประมง แต่ตนได้ขออาสามาแก้ปัญหาร่วมกับชาวประมงเอง ทำอย่างไรให้ชาวประมงในทะเลสาบสงขลามีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ทะเลสาบสงขลาหนึ่งเดียวในเอเชีย ที่มีค่ากว่าเหมืองทอง มีทรัพยากรสัตว์น้ำหล่อเลี้ยงคนภาคใต้มายาวนาน แต่มีโรงงานตั้งอยู่รอบ บางโรงได้มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลกระทบต่อชาวประมง
    นายเดขอิศม์ฯ ยังกล่าวอีก ว่าขณะนี้คณะกรรมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของ จ.สงขลา สามารถแก้ปัญหาไปบรรลุผล แทบไม่มีโรงงานปล่อยน้ำเสียลงทะเลสาบเลย และตนได้เสนอการขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบกว้าง 150 เมตร จากปากทะเลสาบจนไปถึง ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา จะมีการเวนคืนเครื่องมือประมงที่ได้รับผลกระทบ
นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts