ชุมพร –  พรรค ไทยสร้างไทย เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชุมพร เขต 3 นายสมพร บุญคงมา(พรเทวา)

ชุมพร –  พรรค ไทยสร้างไทย เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชุมพร เขต 3 นายสมพร บุญคงมา(พรเทวา)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น  นายวิจักร อากัปกิริยา เป็นประธานเปิดพิธี การประชุมจัดตั้งสาขา ส พรรค ไทยสร้างไทย  เขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดชุมพร  โดย มีนายสมพร บุญคงมา นายภิรมย์ ณ เพ่งพิศ นายสุชัด ชูสุวรรณ   ร.ตอ.นิคมพร หนูแก้ว  นายรังสรรค์ มธุระเมธาวี  ร.ต.อ. สุรพล วรรณโชติ  นาย สุเรนทร์ ลิ้มสุวรรณ  พร้อมกับสมาชิก ส พรรค ไทยสร้างไทย จังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน  ณ บ้านเลขที่ 222-222/1หมู่ที่7 ถนนเอเซีย 41 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

   นายวิจักร อากัปกิริยา กล่าวว่า จัดให้มีการประชุมแต่งตั่งตัวแทนพรรค พรรค ไทยสร้างไทยจังหวัดชุมพร  มีการลงมติ ไพรมารีโหวต(Primary Vote)ได้นางอรวรรณ สุขภักดี ได้รับคะแนน เสียงจำนวน 22 เสียง  นายเจริญพงษ์ ปานเผาะ ได้รับคะแนน เสียงจำนวน 21 เสียง   นายดนุพล โชติทอง ได้รับคะแนน เสียงจำนวน 20 เสียง

นายสมพร บุญคงมา(พรเทวา) กล่าวว่าพร้อมที่จะมารับใช้พี่น้องชาวจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ เขต 3  โดย ชู นโยบายของ ส พรรคไทยสร้างไทย จะจัดโครงการ บำนาญประชาชน เดือนละ 3,000 บาท เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับผู้สูงวัย สร้างความมั่นใจให้กับลูกหลายโดยส่งเสริมให้นักเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจนจบ

ธนากร  โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts