กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”การฝึกอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะการทำน้ำพริก”

กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”การฝึกอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะการทำน้ำพริก”

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 3กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 9.00-14.00 น.ที่ผ่านมา ณ สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”การฝึกอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะการทำน้ำพริกนางบุญช่วย องอาจ เจ้าของโครงการกล่าวเปิดตอนรับ ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ธันยาภัทร์ ธนรัตน์กุลวิมล และ นางลำดวน สังข์สุทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้วิธีการทำที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 น้ำพริก
1.น้ำพริกตาแดง 2.น้ำพริกเผา 3.พริกแกง
หากท่านสมาชิกท่านใดมีความสนใจสามารถติดต่อได้ทางเพจสมาคมคนพิการได้เลยค่ะ หรือโทร 02-8196083

Related posts