ฉะเชิงเทรา-ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่

ฉะเชิงเทรา-ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่

 

สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันนี้ (3 ก.ย.63) ที่โรงงานประกอบรถยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของ EA พร้อมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกแบบ ผลิต และการพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่ม EA ซึ่งเป็นเทคโนโลยี DC Fast Charge ที่ทันสมัย โดยมีนางสาวกุญพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป


นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ในวันนี้ได้นำคณะผู้ระดับสูงภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA

ซึ่งได้นำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนมาใช้ออกแบบและผลิต เพื่อขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ ทั้งรถยนต์ MINE SPA1 เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry และรวมถึงรถบัสไฟฟ้าที่กำลังจะเริ่มผลิตด้วย โดยการเยี่ยมชมในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ทราบว่าในปี 2564 คนไทยจะได้มีประสบการณ์ในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ รวมถึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่คุณภาพสูง ทางเลือกในการประหยัดพลังงานที่สะอาดปลอดภัย และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts