นราธิวาส-“คณะส่วนล่วงหน้า ตรวจเยี่ยมพื้นที่ เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”

นราธิวาส-“คณะส่วนล่วงหน้า ตรวจเยี่ยมพื้นที่ เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”

 

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส, นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ/ผอ.ศปก.อ.ตากใบ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ คณะส่วนล่วงหน้า

นำโดยพลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ในพระองค์ และคณะ ออกตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส บริเวณแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

ณ บ้านนายเดช มินฑการต์ ซึ่งเป็นครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ณ บ้านโคกชุมบก หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts