ชลบุรี-สัตหีบตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนวันหยุดชดเชยสงกรานต์

ชลบุรี-สัตหีบตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนวันหยุดชดเชยสงกรานต์

 


นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้มอบหมายให้ นายวันชาติ วรรณพราหม – นางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ เป็นผู้แทนในการตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงวันหยุดชดเชย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ย. 63 ณ บริเวณ สี่แยก กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยงาน ทหาร ตำรวจ อบต.พลูตาหลวง จิตอาสาพระราชทาน และมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน


นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า การตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมวินัยจราจรในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตามโครงการถนนปลอดภัย เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้ถึง ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


โดยได้มีการแจก น้ำดื่ม แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ซึงปรากฏว่า มีประชาชนต่างให้ความสนใจ และเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts