ชุมพร – พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายเสมอ แสงอรุณ ท.ช. , ท.ม. ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

ชุมพร – พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายเสมอ แสงอรุณ ท.ช. , ท.ม. ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

วันที่26มกราคม66 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเพลิงศพนายเสมอ แสงอรุณ ท.ช. , ท.ม. ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์  โดยมีนายนพดล มีวิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายเสมอ แสงอรุณ ท.ช. , ท.ม. ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ณ เมรุวัดวาลุการาม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีพระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพรเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ(พระอารามหลวง)เป็นประธานสงฆ์

ในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และรำลึกถึงเป็นวาระสุดท้าย ลูกหลานของ ผู้วายชนม์ ขอนำประวัติและคำไว้อาลัยของผู้วายชนม์  มาเรียนให้ผู้มีเกียรติทุกท่านทราบ โดยสังเขปดังนี้

คุณเสมอ  แสงอรุณ  เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2490 ที่ตำบลแหลมทราย  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นบุตรคนที่ 3 ของคุณแม่ช้อย และคุณพ่อเชื่อน  แสงอรุณ

คุณเสมอ  แสงอรุณ มีชีวิตในเยาว์วัยที่ค่อนข้างลำบาก  ตามสภาพฐานะทางครอบครัวและความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นกล่าวได้ว่าไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆต้องใช้ชีวิตไปตามสภาพของคนในชนบทเท่านั้นเอง

เมื่ออายุได้ 7 ปี คุณเสมอ  แสงอรุณ  ก็ได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนวัดวาลุการามแห่งนี้ จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อจากนั้นก็ได้เรียนต่อที่โรงเรียนสวนศรีวิทยาและโรงเรียนการช่างชุมพร  โดยได้คุณวุฒิประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

คุณเสมอ  แสงอรุณ ได้เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งนายช่างจัตวา กองสำรวจโครงการสามชุก กรมชลประทาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในโครงการต่างๆมาตามลำดับดังนี้

2509โครงการชลประทานสามชุกจ.สุพรรณบุรี

2520โครงการชลประทานจ.เชียงใหม่ในหน่วยงานทรัพยากรธรณีงานสำรวจก่อสร้างเขื่อนแม่งัดสมบูรณณ์ชลและแม่กวงอุดมธารา

2527โครงการชลประทานจ.สกลนครโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำหัวยหวดอำเภอเต่างอย, อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก -ภูพานราชนิเวศ

2535โครงการชลประทานจ.มุกดาหารดูแลระบบส่งน้ำบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนดอำเภอดงหลวงจ.มุกดาหาร

2540โครงการชลประทานจ.นราธิวาส

2542โครงการชลประทานจ.ชุมพรตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

2552โครงการชลประทานจ.ระนองตำแหน่งผู้อำนวยการและเกษียณราชการที่นี้

คุณเสมอ  แสงอรุณ  ได้สมรสกับคุณเบญจวรรณ  ธรรมวัฒนะ มีบุตรชาย 2 คนและบุตรสาว 1 คน

ในช่วงชีวิตการทำงานของคุณเสมอ แสงอรุณ มีแต่ความภาคภูมิใจเนื่องจากเป็นงานที่ทำเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องน้ำและการชลประทานเพื่อการเกษตรทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ โดยงานส่วนใหญ่มักจะเป็นโครงการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 และความภูมใจสูงสุดเมื่อมีโอกาสกลับมาพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดโดยเฉพาะเหตุการณ์ช่วยเหลือพื้นที่การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยน้ำท่วมเมืองชุมพร ในปี 2544 โดยการขุดคลองหัววัง-พนังตัก โดยดำเนินการเสร็จก่อนพายุลินดาเข้าเพียง 1 วัน ทำให้จังหวัดชุมพรรอดพ้นจากภัยน้ำท่วมในครั้งนั้นไปได้  อีกทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ดำเนินการจัดการในการขุดแก้มลิง หนองใหญ่ตามพระราชดำริ…

ชีวิตของคนก็ไม่แตกต่างไปจาก ทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ที่มีเกิดขึ้นแล้วต้องดับไป ช่วงที่เกษียณอายุราชการแล้ว คุณเสมอ แสงอรุณ ได้กลับมาพักผ่อนทำงานสวนอยู่ที่บ้าน ตำบล.บางน้ำจืดบ้านเขานำทรัพ. อำเภอหลังสวน จ.ชุมพร

 

วันที่ 17 มกราคม 2566 คุณเสมอ แสงอรุณ มีอาการอ่อนเพลีย….

ลูกๆจึงได้พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมพร จนกระทั่งเวลา 7.15นาที ของวันที่.19มกราคม 2566 คือวันที่คนในครอบครัว ลูกหลานของคุณเสมอ แสงอรุณ ทุกคนต่างต้องเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบข่าวร้ายจากโรงพยาบาลว่า คุณเสมอ แสงอรุณ ได้จากทุกคนไปแล้ว รวมสิริอายุได้ 76ปี

 

พฤษภกาสร                           อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง                                      สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย                                      มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี                                       ประดับไว้ในโลกา

 

(อกุศลกรรมใด  ที่เป็นกรรมไม่ดี  ซึ่งคุณเสมอแสงอรุณได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณเสมอแสงอรุณ  ด้วยเทอญ)

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

 

Related posts