ชุมพร – “วันทหารผ่านศึก”เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาฯ

ชุมพร –   “วันทหารผ่านศึก”เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาฯ

วันที่ 3 ก.พ.66 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมและระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ และเสียสละของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อบ้านเมือง  โดยมีสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต 27 เขต จัดพร้อมกันทั่วประเทศ

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=-YuIInvXUxE[/embedyt]

        สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร กำหนดจัดพิธีในวันทหารผ่านศึก ในวันที่ 3 ก.พ.66 ภายใต้ชื่อ “เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก  ในช่วงเช้าประกอบพิธีวางพวงมาลา โดยผู้แทนหน่วยงานราชการ  สมาคม  ชมรม เครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอ  ตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆ ประมาณ 150 นาย เข้าร่วมวางพวงมาลา ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  โดยมีพล.ท.  ดำริสถลมารค  ประธานทหารผ่านศึกอาวุโส ประธานในพิธี

ต่อมาทำพิธีทางศาสนาพุทธ  ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ  พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท แด่ ส.ต.พนม  มั่นคง   ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ซึ่งได้รับรางวัลทหารเกษตรกรทหารผ่านศึกดีเด่น  รางวัลชมเชย

นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกดีเด่น จำนวน 5 เครือข่าย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ  และสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึก  ที่ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ  จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหารผ่านศึกทั่วไป  และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆกับสำนักงานสงเคราะห์มหารผ่านศึกเขตชุมพรด้วยดีเสมอมา

ทั้งนี้การจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขและการจัดกิจกรรมอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่าวีรบุรุษทหารผ่านศึกผู้ยากไร้ ผ่านบัญชี “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 038-7-31193-9  , ธนาคารกรุงไทย  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 661-3-836168-8 , ธนาคารกรุงศรี  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 137-1-55535-3 และ ธนาคารไทยพาณิชย์  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 254-222506-1

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts