ตรวจเยี่ยม โครงการโปรแกรมการชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดิจิทัล

ตรวจเยี่ยม โครงการโปรแกรมการชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดิจิทัล


กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางไปตรวจเยี่ยม โครงการโปรแกรมการชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Science Museum Guides Program) เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ​นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร และนางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โครงการโปรแกรมการชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Science Museum Guides Program) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ (อพวช.)

โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับซึ่งโครงการโปรแกรมการชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Science Museum Guides Program) ดำเนินการโดย สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน สร้างความเท่าเทียมอย่างทั่วถึงในการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ฯ โดยจัดทำแอปพลิเคชัน NSM : AR ผจญภัยในตึกลูกเต๋า เป็นเส้นทางการเรียนรู้กลุ่มเนื้อหาที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยผู้เล่นสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อเรียนรู้ผ่านเกมต่างๆ

โดยการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะพัฒนาให้เยาวชนเกิดความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ บนแพลตฟอร์มสนุกสนานผ่านแอปพลิเคชันที่ทุกคนสามารถเข้าไปเล่นได้ และสร้างความเท่าเทียมในการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งทาง อพวช. มีการต่อยอดโครงการ โดยการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าถึงและใช้งานแอปพลิชันที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเก็บข้อเสนอแนะ และนำไปพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น รวมถึงการต่อยอดไปสู่การพัฒนาเส้นทางการเรียนรู้เส้นทางอื่นๆ ที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ และยังมีแนวทางพัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์วิทยาศาสตร์ในอนาคตอีกด้วย


กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนหน่วยงาน และผู้สนใจ เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไร โดยผู้ขอรับทุนจะได้มีโอกาสนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำพาประเทศไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบต่อไป ผู้สนใจสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก เพจ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม www.facebook.com/defundth เว็บไซต์ https://defund.onde.go.th หรือ โทร.02-142-7575

Related posts