ชุมพร –  แถลงข่าวเตรียมจัดนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพร (Chumphon Art Exhibition) งานแสดงภาพวาดสีน้ำครั้งแรกของภาคใต้

ชุมพร –  แถลงข่าวเตรียมจัดนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพร (Chumphon Art Exhibition) งานแสดงภาพวาดสีน้ำครั้งแรกของภาคใต้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงเรียนศรียาภัย นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานแถลงข่าวโครงการนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพร (Chumphon Art Exhibition) ซึ่งถือเป็นการจัดนิทรรศการสีน้ำครั้งแรกของภาคใต้ โดยร่วมกับ เครือข่ายสมาคมสีน้ำนานาชาติแห่งประเทศไทย (IWS) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ. 66 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า งานศิลป์บนแผ่นดินชุมพร จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะด้านการวาดภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวชุมพรได้รับชมงานศิลปะจากศิลปินระดับโลก รวมถึงประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ที่ศิลปินจะถ่ายทอดเรื่องราว วิถีวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด ผ่านงานศิลปะให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจงานศิลปะ และประชาชนทั่วไป เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านศิลปะอีกด้วย

ด้าน นายประสิทธิ์ เพ็ชรจร ครูโรงเรียนศรียาภัย ในฐานะรองประธานสมาคมเครือข่ายสีน้ำ IWS ประจำภาคใต้ เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มนักเรียนศรียาภัยที่ได้สร้างชื่อเสียงด้านงานศิลปะในระดับประเทศ ส่งผลให้เครือข่ายสีน้ำนานาชาติ ประเทศไทย เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดชุมพร จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการวาดภาพสีน้ำให้กับเด็กและเยาวชน การประกวดวาดภาพสีน้ำ เพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันในงาน “สีน้ำโลก” และการจัดแสดงภาพวาดสีน้ำ ผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

สำหรับกิจกรรม นิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพร (Chumphon Art Exhibition) ในวันที่ 16 ก.พ. 66 ศิลปินสีน้ำระดับประเทศจะไปวาดภาพตามจุดสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดชุมพร เช่น หาดทรายรี พระตำหนักกรมหลวงชุมพร เขามัทรี และกิจกรรมการบรรยาย การสอนเทคนิคการใช้สีน้ำเบื้องต้นจากวิทยากรชื่อดังระหว่างประเทศ จากนั้นวันที่ 17 ก.พ. 66 จะเป็นการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพสีน้ำ(Workshop) ให้กับเด็กและเยาวชน, การประกวดวาดภาพสีน้ำ และพิธีเปิดนิทรรศการศิลป์บนแผ่นดินชุมพร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

Related posts