ผช. รมว.แรงงาน ต้อนรับ เอกอัคราชทูตฯ แห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย หารือเตรียมส่งเสริมแรงงานไปไอร์แลนด์ประกอบอาชีพ คนงานเกษตร พ่อครัว บริการรับจ้าง และอาชีพที่อาศัยความรู้และความชำนาญชั้นสูง

ผช. รมว.แรงงาน ต้อนรับ เอกอัคราชทูตฯ แห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย หารือเตรียมส่งเสริมแรงงานไปไอร์แลนด์ประกอบอาชีพ คนงานเกษตร พ่อครัว บริการรับจ้าง และอาชีพที่อาศัยความรู้และความชำนาญชั้นสูง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายแพทริก เบิร์น (Mr. Patrick Bourne) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลา 48 ปี นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2518 รวมถึงความสัมพันธ์ทั้งในด้านการศึกษา การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยกระทรวงแรงงานพร้อมทำงานเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

อีกทั้ง กระทรวงแรงงานต้องการส่งเสริมโอกาสของแรงงานไทยในไอร์แลนด์ในการประกอบอาชีพ คนงานเกษตร พ่อครัว และบริการรับจ้าง รวมถึงสาขาอาชีพที่อาศัยความรู้และความชำนาญชั้นสูงตามความต้องการของไอร์แลนด์ และต้องการทราบสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการในไอร์แลนด์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานไทย

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในไอร์แลนด์ประมาณ 342 คน ส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่ง คนงานเกษตร คนงานทั่วไป และพ่อครัว และมีชาวไอร์แลนด์ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยมีจำนวน 558 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการสอน ผู้จัดการฝ่าย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

Related posts