มูลนิธิร่วมกตัญญพร้อมคณะมอบเรือกู้ภัยไว้ช่วยเหลือประชาชน.!!

มูลนิธิร่วมกตัญญพร้อมคณะมอบเรือกู้ภัยไว้ช่วยเหลือประชาชน.!!

วันที่ 6 มีนาคม 2566 ตรงกับวัน มาฆบูชา ที่อาคารใหญ่ มูลนิธิร่วมกตัญญ บางพลี สมุทรปราการ นาย สมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการ นาย ไทด์ เอกพัน บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาสมัคร นส. สกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการ มูลนิธิร่วมกตัญญ ให้การต้อนรับตัวแทน จาก บริษัท SUNWARD HOLDINGS Co., Ltd., JAPAN SUNWARD HOLDINGS Co., Ltd., JAPAN ได้นำเรือกู้ภัย พร้อมเครื่องยนตร์ แบบ60 แรงและ เทรลเลอร์ ลากเรือ มามอบให้กับ มูลนิธิร่วมกตัญญ

ซึ่งมี Ms.WANNA SEWAMAT ตำแหน่ง Director ของบริษัทดังกล่าวเป็นผู้แทนในการมอบทั้งนี้ ทาง มูลนิธิร่วมกตัญญ จะส่งต่อเรือกู้ภัยลำนี้ไปไว้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางภาคอีสานโดย มอบต่อให้กับ มูลนิธิรัตนกตัญญ จ.สกลนคร ซึ่งเป็นเคลือข่าย ขุนพลรวงข้าว สายอีสานขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญ ใหญ่ในวัน มาฆบูชานี้ จงส่งผลให้ทุกท่านจงมีความสุขสวัสดีความเจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ …

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts