พิษณุโลก-โครงการอาชาบำฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาฯ

พิษณุโลก-โครงการอาชาบำฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา ที่เลดี้ฟาร์ม ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอาชาบำฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาฯโดยมีนางสุพรรณี ทองบำรุงประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลกตัวแทนผู้ปกครองคนพิการสติปัญญาฯร่วมงานในโครงการกิจกรรมนี้
นางสุพรรณี ทองบำรุงประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุลและคณะกรรมการบริหารทุก็ท่านได้ที่มีโครงการดีดี ให้กับชมรมฯของคุณ ดร.บุญชู พรพรหมพิพัฒน์ ที่สนับสนามม้า ” เลดี้ฟาร์ม”

Related posts