ชลบุรี-ทีมงาน “มูลนิธิ อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” โดยฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดชลบุรี” ลงพื้นที่สำรวจ โรงแรม ศูนย์ประชุมพระมหาไถ่ พัทยา

ชลบุรี-ทีมงาน “มูลนิธิ อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” โดยฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดชลบุรี” ลงพื้นที่สำรวจ โรงแรม ศูนย์ประชุมพระมหาไถ่ พัทยา

ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรีเมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ทีมงาน “มูลนิธิ อารยสุาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” โดยฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดชลบุรี” รหัส FD 6011 นาย ภูชิชย์ พิทักษ์กรณ์ และ อาสาฑูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดชลบุรี น.ท.หญิง พิมพ์ผกา พิทักษ์กรณ์ ด.ญ.ภูเพชรผกา พิทักษ์กรณ์ ร่วมกับ ทีมสำรวจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงพื้นที่สำรวจ โรงแรม ศูนย์ประชุมพระมหาไถ่ พัทยา ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการบริการโรงแรมที่พักสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป เป็นการเฉพาะและใส่ใจในทุกๆรายละเอียดในการเข้าถึงใช้บริการได้อย่างแท้จริง
โดยมีการสำรวจ ดังต่อไปนี้
-เคาน์เตอร์แผนกต้อนรับระดับความสูงได้มาตรฐาน สำหรับผู้พิการ
– ไม่มีที่จอดรถคนพิการ แต่ที่จอดรถกว้างขวางมากจำนวน
– มีห้องพักสำหรับคนพิการแท้จริง เช่น ลูกบิด ตาแมว สวิทไฟ ตู้แขวนผ้า ที่อำนวยความสะดวกคนพิการ อยู่ในระดับใช้งานได้อย่างเหมาะสม
– ห้องน้ำสำหรับคนพิการ (ส่วนกลาง)
– ทางลาด ไปได้ทุกพื้นที่
– ลิฟท์ ขึ้น-ลง ขนาดใหญ่
– เวที ห้องประชุม รถวิลแชร์สามารถขึ้นได้
ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานกิจกรรม ขอรูปอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับสถานที่หน่วยงานต่างๆ ให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการออกแบบ เพื่อให้คนทั้งมวล ได้เข้าถึงพื้นที่ในการรับบริการต่างๆได้โดยสะดวก
สนใจ ห้องพัก ห้องประชุม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณ จุฑามาศ คล่องนาวา (ออย) ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.095-3282642 รายได้จากการเข้าพักและการใช้ห้องประชุม จะนำมาเป็นการ พัฒนามูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการมีโอกาสในการเข้าถึงการเรียนการศึกษา ต่อไป
#มูลนิธิ อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

Related posts