สระบุรี-สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัทกัลฟ์ เจพี แอนด์ เอสจำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ 259 ทุน

สระบุรี-สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัทกัลฟ์ เจพี แอนด์ เอสจำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ 259 ทุน

 

วันที่ 5 กันยายน 2563  นายสมภพ สมิตะสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในฐานะ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าท่านที่ 1 เป็นประธาน มีนายถนอม ศิริเวช ผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัทกัลฟ์เจพี แอนด์เอส จำกัดพร้อม นายทวีสุข นามวงษา เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า

ตัวแทนกองทุนไฟฟ้าบริษัทกัลฟ์ จีพี แอนด์เอสจำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา ตามที่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนไฟฟ้าได้อนุมัติโครงการชุมชนทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ประกาศประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาของกองทุนฯ ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้รับการศึกษาทั่วถึงและเท่าเทียม มีคุณภาพ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนเยาวชน นักศึกษาในพื้นที่ประกาศกองทุนรวม 14 ตำบล ที่เรียนดีมีความพฤติดี แต่ยากจน หรือเป็นผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น จนสำเร็จการศึกษา ในการจัดสรรทุนการศึกษาปีนี้ แยกเป็น


ระดับประถมศึกษาจำนวน 114 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 68 ทุน ทุนละ 5,000 บาทมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน29 ทุน ทุนละ 7,000 บาท
ระดับปริญญาตรีจำนวน 14 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำนวน34 ทุน ทุนละ 30,000 บาท


รวมทั้งสิ้น 259 ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,511,000 บาท
ซึ่งคณะทำงานในละตำบลและคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื่นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.)เป็นผู้ทำหน้าที่คัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาโดยดำเนินตามหลักเกณฑ์ในการแจกทุนการศึกษา ณ อาคารโดมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

/ดำรงค์​ ชื่นจินดา/​รายงาน

Related posts